فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1401/05/22

صفحه 3 از 65
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
61
 تاریخ حقوق ایران (مادها و هخامنشیان)
دکتر صفر بیگ زاده
11744
100000
1
1398
62
 حقوق قراردادها در اگلستان
محمود رمضانی
11742
300000
1
1398
63
 تغییر کاربری (تحلیل و نقد رویه قضایی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها)
محمد موسوی مقدم
11743
450000
1
1398
64
 تحقیقات قضایی سازمان قوه قضاییه (جلد 16)
پژوهشگاه قوه قضاییه
11720
600000
1
1398
65
 تحقیقات قضایی نظام قضایی (جلد 13)
پژوهشگاه قوه قضاییه
11718
240000
1
1398
66
 تحقیقات قضایی حقوق عمومی (جلد 11)
پژوهشگاه قوه قضاییه
11717
200000
1
1398
67
 آیین دادرسی کیفری ویژه اطفال و توجوانان
امید شهبازی، حسن باوی
11716
440000
1
1398
68
 مدت داوری آثار و احکام آن
محمد پورطهماسبی فرد
11714
350000
1
1398
69
 حقوق سرمایه گذاری بین المللی مفهوم شناسی سرمایه گذار و سرمایه گذاری خارجی
دکتر مجید غمامی، فهیمه یادگاری
11715
275000
1
1398
70
 احوال شخصیه (جلد اول) ازدواج و پایان نامه آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت
سید اسعد شیخ الاسلامی
11731
54000
1
1398
71
 قوانین صدور چک در نظم حقوقی کنونی
سعید صالح احمدی
11713
750000
1
1398
72
 تعزیرات منصوص
دکتر سید مجتبی قریشی
11739
300000
1
1398
73
 آیین دادرسی مدنی جللد دوم (دعوا، شرایط اقامه و استماع آن)
دکتر فریدون نهرینی
11732
850000
1
1398
74
 آیین دادرسی مدنی جللد سوم (فرآیند دادرسی و صدور رأی)
دکتر فریدون نهرینی
11733
800000
1
1398
75
 حقوق گردشگری بین المللی
دکتر مهراب داراب پور، دکتر غلامعلی سیفی زیناب، دکتر محمد داراب پور
11735
450000
1
1398
76
 حقوق اساسی تطبیقی (حقوق اساسی انگلستان، ایالات متحده آمریکا، فرانسه و آلمان همراه با ترجمه فارسی قوانین اساسی)
دکتر سید محسن شیخ الاسلامی
11736
500000
1
1398
77
 حقوق کیفری محیط زیست تحلیل نقد رویه قضایی و قانون مدیریت پسماندها
محمد موسوی مقدم
11738
220000
1
1398
78
 فاجعه جهل مقدس
سید مصطفی محقق داماد
11740
750000
1
1398
79
 متدلوژی حقوق
دکتر امین جعفری
11737
750000
1
1398
80
 تحقیقات قضایی حقوق عمومی (جلد 15)
پژوهشگاه قوه قضاییه
11719
145000
1
1398
81
 گزارش جامع سلسله نشست های علمی حقوق شهروندی و نسبت آن با قوه قضاییه
پژوهشگاه قوه قضاییه
11727
120000
1
1398
82
 شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) (مواد 1 تا 159 ـ حقوق جزای عمومی)
دکتر فرید محسنی
11726
450000
1
1398
83
 آرای وحدت رویه شکلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری (تا پایان مرداد 1397)
پژوهشگاه قوه قضاییه
11724
70000
1
1398
84
 گفتارهایی در باب نهاد دادستانی و احیای حقوق عامه
پژوهشگاه قوه قضاییه
11728
350000
1
1398
85
 شرح آیین دادرسی مدنی ایران
دکتر علی یار ارشدی
11702
300000
1
1398
86
 بررسی مسئولیت کیفری ناشی از اقدامات پیشگیرانه وضعی در فقه امامیه و حقوق ایران
احمد رضا غفاری
11701
100000
1
1398
87
 مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزای عمومی
دکتر شادی عظیم زاده ، علی حدادی
11705
1000000
1
1398
88
 مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزای اختصاصی
دکتر شادی عظیم زاده ، علی حدادی
11704
1100000
1
1398
89
 فرهنگ تشریحی اصطلاحات حقوقی
سید مهدی کمالان
11703
350000
1
1398
90
 مجموعه قوانین و مقررات استارتاپ‌ها
سید محمدحسن خلخالی/ دکتر محمدجعفر نعناکار/ متینا سادات عمادی
11707
350000
1
1398
صفحه اول  1  2  3  4  5  6  7  8  9  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!