فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1401/04/8

صفحه 18 از 65
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
511
 نشست های قضایی دادگستری استان تهران در امور مدنی سال 1393
اداره پژوهش و اطلاع رسانی علمی مدیریت آموزش دادگستری کل استان تهران
11121
200000
1
1397
512
 اصول فقه (1) شناخت و ادله اجتهادی
احمد اسماعیل تبار
11116
140000
1
1397
513
 اصل جبران کامل خسارت در حقوق مسئولیت مدنی
علی یوسفی
11110
230000
1
1397
514
 موانع اجرای احکام مدنی
حمیدرضا سیادت
11114
110000
1
1397
515
 شرح آیین دادرسی کیفری (احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان)
یوسف درویشی هویدا
11115
220000
1
1397
516
 متون حقوقی آیین دادرسی مدنی و داوری
علی کمیلی پور
11109
350000
1
1397
517
 بایسته های آیین دادرسی مدنی
دکتر رحمان عمروانی
11106
400000
2
1398
518
 مجموعه قوانین و مقررات دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی
نصرت حسن زاده
11108
100000
1
1397
519
 آموزش عملی و کاربردی قوانین قراردادهای مشارکت در ساخت به زبان ساده
داود چشمی
11107
75000
1
1397
520
 مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) _ (تیر، مرداد، شهریور)93
پژوهشگاه قوه قضاییه
11092
300000
6
1397
521
 فرهنگ حقوق نفت و گاز (فارسی _ انگلیسی و انگلیسی _ فارسی)
محمود رمضانی
11096
550000
2
1398
522
 حقوق شهروندی در مراجع انتظامی، امنیتی، قضایی و زندان ها
مهدی حقدوست
11085
220000
1
1397
523
 ادله
دکتر مرتضی یوسف زاده
11086
275000
2
1398
524
 1100 واژه متون حقوقی
محمود رمضانی
11093
300000
1
1397
525
 تحلیل نقش تحریم اقتصادی ایران و تأثیر آن بر جرایم اقتصادی
اسماعیل قاسمی - سید رضا ذکایی وشاره
11083
200000
1
1397
526
 اشتباهات قضایی (بخش کیفری)
مهری موسوی مقدم
11091
300000
2
1398
527
 اشتباهات قضایی (بخش حقوقی)
مهری موسوی مقدم
11090
350000
2
1397
528
 جرایم کیفری و اختلالات روانی
قباد دیناری
11094
210000
1
1397
529
 مباحث کاربردی چک و سفته
محمدرضا ایران نژاد
11089
100000
1
1397
530
 آیین دادرسی مالیاتی (علمی _ کاربردی)
احمد غفارزاده
11084
250000
2
1398
531
 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
دکتر احسان پهلوانی فرد - دکتر بهزاد بهرامی نسب
11098
150000
1
1397
532
 مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و تعهدات بیمه گران در برابر اشخاص ثالث در حقوق ایران و انگلستان
امیر خواجه زاده
11102
260000
1
1397
533
 حقوق شهروندی و قوانین پشتیبان
الهام امین زاده
11087
110000
1
1397
534
 فرهنگ جامع قراردادها (فارسی _ انگلیسی و انگلیسی _ فارسی)
محمود رمضانی
11095
650000
1
1397
535
 حقوق ایالات متحده آمریکا
محمود رمضانی
11097
550000
2
1398
536
 مسئولیت مدنی مدیران مدارس
امیر جوادی
11101
170000
1
1397
537
 مطالعه ی مبانی و نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 با تأکید بر رویه ی قضایی
علی اصغر بهزادی
11100
230000
1
1397
538
 اصول حاکم بر قراردادهای بیمه بازرگانی
سعید ابراهیم زاده
11099
200000
1
1397
539
 مجله دادرسی شماره 128 (سال بیست و دوم خرداد و تیر) سال 1397
هیئت تحریریه
11059
35000
1
1397
540
 تحقیقات قضایی «جلد 14» (محاکم)
پژوهشگاه قوه قضاییه
11065
160000
1
1397
صفحه اول  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!