فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1401/04/8

صفحه 16 از 65
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
451
 نحوه ثبت، تغییر و انحلال شرکتها در ایران
ابراهیم مشعوف
11213
750000
1
1397
452
 فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری
دکتر علی مشهدی
11188
550000
1
1397
453
 حقوق اداری اموال (اموال عمومی)
دکتر حامد کرمی
11189
350000
1
1397
454
 پورسانت درحقوق کیفری ایران (تحلیل حقوقی ـ جرم شناختی)
محمد فروغی
11190
300000
1
1397
455
 مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در حقوق و ررویه قضایی ایران
همایون محسناتبار فیروز جائی
11183
170000
1
1397
456
 دادگاه داوری ورزش
علی ملیح زاده
11184
210000
1
1397
457
 جرم شناسی قانونی جلد دوم
ماکس هاک / معاونت پژوهش و تولید علم
11201
180000
1
1397
458
 راهبردهای مقابله با تروریسم
معاونت پژوهش و تولیدعلم
11202
150000
1
1397
459
 عدول دادرس از تصمیمات در دادرسی مدنی
علی بابایی
11203
108000
1
1397
460
 مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری جلد اول
دکتر محمد عیسائی تفرشی
11204
450000
1
1397
461
 مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری جلد دوم (شرکت های سهامی عام و خاص)
دکتر محمد عیسائی تفرشی
11205
350000
1
1397
462
 نظریه ای در باب عدالت
جان رالز / مرتضی نوری
11206
750000
2
1397
463
 روش تحقیق در علم حقوق
دکتر سارا نیکبخت
11207
50000
1
1397
464
 عدالت کاردرست کدام است؟
مایکل سندل / حسن افشار
11208
350000
1
1397
465
 حقوق بین الملل و جاسوسی
جان کیش / معاونت پژوهش و تولید علم
11197
130000
1
1397
466
 درآمدی بر جاسوسی سایبری
معاونت پژوهش و تولیدعلم
11198
150000
1
1397
467
 اطلاعات و جرم شناسی قانونی
رابرت میلن / معاونت پژوهش و تولید علم
11199
150000
1
1397
468
 جرم شناسی قانونی جلد اول
ماکس هاک / معاونت پژوهش و تولید علم
11200
180000
1
1397
469
 اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل کتاب پنجم مسؤولیت ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه پایدار
دکتر مهراب داراب پور
11149
400000
2
1398
470
 اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل کتاب پنجم حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیک و آفرینش های فکری
دکتر مهراب داراب پور
11148
350000
2
1398
471
 اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل کتاب چهارم حقوق سرمایه گذاری خارجی، تحریم ها، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز
دکتر مهراب داراب پور
11147
350000
2
1398
472
 اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل کتاب سوم تأمین مالی، بیمه، تضمین ها، نظام های ارزی و پرداخت های بین المللی
دکتر مهراب داراب پور
11146
350000
2
1398
473
 اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل کتاب دوم حقوق بیع و حمل و نقل بین المللی
دکتر مهراب داراب پور
11145
450000
2
1398
474
 اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل کتاب نخست کلیات حقوق تجارت بین الملل و سازمان های تجاری بین المللی
دکتر مهراب داراب پور
11144
450000
2
1398
475
 گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران جلد سوم (1395-1393)
دکتر محسن محبی
11176
330000
1
1397
476
 ایران و چالش های حقوقی بین المللی معاصر جلد دوم
دکتر سید قاسم زمانی
11175
260000
1
1397
477
 بایسته های اصول فقه (شرح اصول فقه با تطبیق آراء شهید صدر) (منطبق با حقوق و قوانین ایران)
دکتر محمد علی معیر محمدی
11166
160000
1
1397
478
 لغات ضروری متون حقوقی فرانسوی
علی کمیلی پور
11174
350000
1
1397
479
 چهل گفتار حقوقی
دکتر عباس کریمی
11171
800000
2
1398
480
 اجرای احکام مدنی جلد دوم قواعد ترتیب (شیوه) اجرا
دکتر عبدالله شمس
11173
770000
2
1398
صفحه اول  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!