فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1401/04/8

صفحه 13 از 65
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
361
 حق و سوء استفاده از آن
محمد علی موحد
11330
595000
1
1397
362
 اخلاق حرفه ای وکیل دادگستری در ایران
حسین داریزین
11318
100000
1
1397
363
 پژوهه ای در زمینه ی جامعه شناسی کیفری دگرش ارزش کیفری
نیلز کریستی / دکتر سید درید موسوی مجاب
11322
100000
1
1397
364
 زمان انتقال مالکیت در قراردادهای پیش فروش ساختمان
محمد صحرائی
11317
140000
1
1397
365
 مطالعه تطبیقی شرط فزونی و کاهش مسئولیت در حقوق مصرف ایران و اتحادیه اروپایی همراه با انگلستان
مجمد جوان پهلوان
11329
120000
1
1397
366
 آیین دادرسی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری تخلفات ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر
امید محمدی
11327
200000
1
1397
367
 آثار مترتب با عزل و استعفا و مقایسه آن با فوت موکل یا وکیل
مهدی صحرائی
11319
80000
1
1397
368
 حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی (ع)
دکتر رضا پرتوی زاده
11321
60000
1
1397
369
 مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور حقوق جزایی
گروه مولفین بهنامی
11320
100000
1
1397
370
 عذر و عفو: نگاهی تطبیقی
مجمد جعفر محلاتی
11334
580000
1
1397
371
 قانون گذاری مفاهیم، نظریه ها و اصول
جرمی والدزون / حسن وکیلیان
11335
180000
1
1397
372
 حکومت و اعتماد عمومی
دونالد اف.کتل / طاهر اصغر پور
11333
150000
1
1397
373
 نظام تخلفات اداری و انتظامی تحلیل و تطبیق
محسن اصغری
11336
250000
1
1397
374
 جرم انگاری در حقوق ایران و نحوه مقابله با جرایم
امید تقی زاده
11299
300000
1
1397
375
 نکات آزمون جامع (کیفری)(جلد اول)
مجید عطایی جنتی - فرزانه جوادیان - زهرا رجبی
11315
250000
1
1397
376
 یافته های قضایی (مباحث حقوقی)
دکتر رضا محققی
11316
200000
1
1397
377
 مجموعه مباحث کاربردی رسیدگی به دعاوی خانواده (جلد اول : نفقه)
مجید عطایی جنتی - طیبه ابراهیمی- لیلی رفیعیان
11314
250000
1
1397
378
 آیین دادرسی کیفری در رویه قضایی
دکتر محبوب افراسیاب
11313
350000
1
1397
379
 شرح ماده به ماده قانون صدور چک اصلاحی 1397/8/13
دکتر حسین گرامی
11308
250000
1
1397
380
 بایسته های داوری در حقوق ایران
دکتر بهرام بهرامی - دکتر رضا پرتوی زاده - دکتر محمدرضا بهرامی
11310
350000
2
1398
381
 حقوق جزای عمومی در رویه قضایی
دکتر محبوب افراسیاب
11312
250000
2
1398
382
 درآمدی بر فلسفه مجازات
نربرت هرستر / محمد حسن خویشتن دار
11309
200000
2
1398
383
 مبانی حقوق جزا
جواد سلیمی
11311
230000
1
1397
384
 مجموعه حقوق جزا و جرم شناسی کتاب جامع دکتری جلد دوم
دکتر احمد یوسفی صادقلو
11306
380000
1
1397
385
 مجموعه حقوق جزا و جرم شناسی کتاب جامع دکتری جلد اول
دکتر احمد یوسفی صادقلو
11303
530000
1
1397
386
 مجموعه حقوق خصوصی کتاب جامع دکتری جلد دوم
دکتر احمد یوسفی صادقلو
11306
380000
1
1397
387
 مجموعه حقوق خصوصی کتاب جامع دکتری جلد اول
دکتر احمد یوسفی صادقلو
11305
770000
2
1397
388
 صد سال مجازات مجموعه کامل قوانین ومقررات کیفری ماهوی ایران از ابتدای تاریخ قانونگذاری تا آبان ماه 1397
ایرج غفاری
11288
850000
1
1397
389
 حقوق شناسی حیوانات
دکتر نسیم خداخواه - دکتر امیرحسین نوربخش
11293
220000
1
1397
390
 مجموعه قانون مدنی (انگلیسی - فارسی ) و (فارسی - انگلیسی)
فخرالدین بدریان
11285
750000
1
1397
صفحه اول  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!