فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1401/03/4

صفحه 2 از 65
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
31
 تضامن در اسناد تجاری
دکتر سهیل طاهری
11785
210000
1
1398
32
 حقوق اساسی جمهوری اسلامی اران شامل(مبانی نظام، نهادهای سیاسی، شرح قانون اساسی، حقوق و آزادی ها)
دکتر فرید محسنی
11797
600000
1
1398
33
 دادرسی فوری؛ دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی جلد دوم (موضوع، چالش ها، موانع، آثار و اجرا)
دکتر سید عباس موسوی
11773
700000
1
1398
34
 دادرسی فوری؛ دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی جلد نخست (مبانی و شرایط)
دکتر سید عباس موسوی
11774
800000
1
1398
35
 جرم شناسی سوژه بزهکاری میشل فوکو (1984 - 1926)
عباس قاقاهنده
11769
450000
1
1398
36
 حق بارداری و زایمان ایمن در ایران و حقوق بین الملل
دکتر مریم عبیدی نیا
11770
350000
1
1398
37
 حقوق کیفری اراضی ملی شده
دکتر ابوالقاسم خدادی
11771
220000
1
1398
38
 دادرسی های فوری و رسیدگی های خارج از نوبت
دکتر یحیی جلیلوند - دکتر حمیدرضا پرتو
11772
400000
1
1398
39
 تحلیل جرایم (با نگاهی به رویه قضایی)
حسین عرب میستانی
11763
180000
1
1398
40
 مختصر حقوق مدنی
محمد علی موحد
11768
1495000
1
1398
41
 تعدیل وجه التزام
امیر محمد کریمی - دکتر مسعود همت - عفت مختاری
11765
200000
1
1398
42
 قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن
دکتر رضا گلی
11766
580000
1
1398
43
 روش علمی تقسیم ارث (ماترک) به زبان ساده
احمد ابراهیمی کرهرودی - فرزانه مجد آبادی
11767
250000
1
1398
44
 شرح و بررسی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
واحد پژوهش معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان گلستان
11777
480000
1
1398
45
 شرح جامع قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثرحوادث ناشی از وسایل نقلیه
آرش خدایاری
11776
700000
1
1398
46
 چگونگی رسیدگی به دعاوی اعسار
واحد پژوهش معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان گلستان
11778
550000
1
1398
47
 می توان وکیل موفقی بود، اسرار موفقیت یک وکیل
پیمان زمانی - دکتر فریور نادمی
11764
350000
1
1398
48
 علوم جنایی
قاسم مرادی
11761
290000
1
1398
49
 نگاهی معاصر به مجازات قصاص (اصل قائم به شخص بودن حق قصاص)
آرش رستمی کمان
11729
220000
1
1398
50
 حقوق حریم خصوصی
مریم سلمانلو
11734
450000
1
1398
51
 در دادگاه جهل مقدس
سید مصطفی محقق داماد
11741
750000
1
1398
52
 آرای وحدت رویه (حقوقی، کیفری، ثبتی ، اداری)
علی رسولی زکریا
11711
900000
1
1398
53
 قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی
سعید صالح احمدی
11712
800000
1
1398
54
 دلالت ماده 265 قانون مدنی بر اماره دین در پرتو رویه قضایی
پژوهشگاه قوه قضاییه
11725
95000
1
1398
55
 آیین دادرسی کیفری
احمد رضا عابدی
11723
595000
1
1398
56
 تحلیلی بر ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر با تکیه بر نحوه اعمال آن در مراجع قضایی
حسین اعظمی چهار برج
11722
160000
1
1398
57
 اجرا و تفسیر قواعد بین المللی در محاکم ملی
پژوهشگاه قوه قضاییه
11721
100000
1
1398
58
 حقوق تجارت بین الملل (ویراست 2)
دکتر عبدالحسین شیروی
11745
310000
1
1398
59
 تاریخ حقوق ایران (مادها و هخامنشیان)
دکتر صفر بیگ زاده
11744
100000
1
1398
60
 حقوق قراردادها در اگلستان
محمود رمضانی
11742
300000
1
1398
صفحه اول  1  2  3  4  5  6  7  8  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!