فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1401/03/4

صفحه 10 از 65
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
271
 قواعد داوری و میانجی گری اتاق بازرگانی بین المللی
دکتر محسن محبی
11470
350000
1
1398
272
 مجموعه دیدگاه های حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران در امور مدنی
اداره پژوهش دادگستری کل استان تهران
11476
300000
1
1398
273
 جرم و ریسک
پاتریک املی / یزدان صیقل - امیر ایرانی
11475
250000
1
1398
274
 مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی و کیفری)
عبدالهادی شادور
11474
450000
1
1398
275
 مسئولیت کیفری ناشی از تعدد اسباب در قتل غیرعمدی در حقوق کیفری ایران
مهدی اصحابی
11459
300000
1
1398
276
 حقوق اسناد تجاری (حقوق تجارت 3)
سعید جوهر
11472
450000
1
1398
277
 حقوق شهری و حقوق مردم از شهرداری ها در نظام حقوقی ایران
حشمت اله خانمحمدی
11479
240000
1
1398
278
 مجموعه کامل قانون و مقررات مالیاتی شامل 2000 نکته راهبردی
احمد زارع مقدم
11462
890000
1
1398
279
 نقد رویه های شورای نگهبان
دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی - محمد مهاجری
11469
1000000
1
1398
280
 تجربه بانکداری بدون ربا در ایران
سید عباس موسویان - حسین میثمی
11466
150000
1
1398
281
 شورای نگهبان (پرسش ها و پاسخ ها)
فرج الله هدایت نیا
11467
90000
1
1398
282
 راهنمای نگارش رأی داوری
فرهاد پیری
11468
400000
1
1398
283
 بررسی مباحث حقوقی پروانه ساختمانی
امید محمدی
11458
200000
1
1398
284
 انرژی هسته ای در ایران ابعاد حقوقی
عبدالله عصاره
11465
80000
1
1398
285
 آشنایی با قوه قضاییه
سعید کرمی
11464
90000
1
1398
286
 منشور جهانی اخلاق گردشگری به همراه قوانین مرتبط با گردشگری
ایمان ژیانپور
11477
250000
1
1398
287
 بازخوانی جایگاه ثبت، در بیع اموال غیرمنقول
امید محمدی
11457
150000
1
1398
288
 بازخوانی جایگاه ثبت، در بیع اموال غیرمنقول
امید محمدی
11457
150000
1
1398
289
 حقوق اساسی 2
محسن ملک افضلی - حسین جوان آراسته
11411
210000
1
1397
290
 تأثیر دیدگاه های فقهی بر قوانین کیفری در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
اسماعیل آقابابایی بنی
11409
500000
1
1397
291
 کیفرهای ترذیلی (بررسی اخلاقی مجازات های بدنی)
اسماعیل بیوکافی
11410
320000
1
1397
292
 مبانی حقوق در اسلام به ضمیمه رساله بلوغ
سید محمد جواد موسوی غروی
11432
450000
1
1397
293
 حقوق ثبت کاربردی
حمیدرضا آدابی
11415
350000
2
1398
294
 مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه کار، بیمه و تأمین اجتماعی (1396-1361)
معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری
11417
230000
1
1397
295
 جرایم پزشکی، دارویی و غذایی
دکتر محبوب افراسیاب
11418
125000
1
1397
296
 جرایم رایانه ای و آیین دادرسی حاکم بر آن
جواد بابایی
11419
280000
1
1397
297
 رسیدگی به جرایم مربوط به مسکرات، قماربازی و تکدی گری (با نگرشی کاربردی)
مهدی آقایی
11420
125000
1
1397
298
 قوانین اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت های مالی
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه
11421
150000
1
1397
299
 اجرای احکام کیفری
احمد رضا عابدی
11422
380000
1
1397
300
 مجازات حبس و امکان حکم به جایگزین های حبس در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران
پژوهشگاه قوه قضاییه
11424
350000
1
1397
صفحه اول  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!