فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1401/04/8

صفحه 9 از 65
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
241
 شرح قانون اساسی فصل نهم - قوه مجریه ریاست جمهوری و وزرا(جلد اول؛ اصول 113، 123 و 127)
دکتر عباسعلی کدخدایی
11528
230000
1
1398
242
 قانون گداری واجرا مجموعه نشست های تخصصی تحلییل روابط قوای مقننه و مجریه
امیر حسین اصل زعیم
11531
480000
1
1398
243
 محشای قانون حمایت خانواده
دکتر نصرت حسن زاده
11481
400000
1
1398
244
 فرهنگ جامع بین الملل (فارسی - انگلیسی )(انگلیسی - فارسی)
محمود رمضانی
11497
1000000
1
1398
245
 اسرار تجاری در تجارت بین الملل در چارچوب سازمان تجارت جهانی
شیما هاشم پور وزوانی- داود دادش نژاد
11494
95000
1
1398
246
 کلیات تاجر و معاملات تجاری
سیده نرگس فاطمی
11495
120000
1
1398
247
 ناکار؟آمدی سیاست جنایی ایران در برخورد با جرائم منابع طبیعی
بهزاد اکبر آبادی
11496
130000
1
1398
248
 اعتراض به تصمیمات صادره در پرونده های ویژه اصل 49
دکتر سجاد اختری - غلامرضا کمیلی
11498
250000
1
1398
249
 مجموعه قراردادهای مدرن جلد 7 فارسی - انگلیسی
عباس بشیری - محمد رضا عظیمی گهر
11503
1200000
1
1398
250
 حقوق شرکت های تعاونی
حمید رحمانی احمد آباد
11502
450000
1
1398
251
 بررسی صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی به دعاوی خصوصی(مدنی)
زینب زبرجد
11482
350000
1
1398
252
 حقوق دعاوی جلد 7 تحلیل ها و منتخب آرای قضایی
دکتر عبدالله خدا بخشی
11484
875000
1
1398
253
 اصلاحات ارضی و گامهای صدور اسناد مالکیت زمین و ساختمان در ایران
حسین اصلاحی
11483
575000
1
1398
254
 تامین خواسته عین معین
محمد آشفته
11489
170000
1
1398
255
 مجموعه سوالات چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری
احمد غفوری
11488
850000
2
1398
256
 شرح ماندنی بر قانون مدنی (نکته ها و گفته ها)(شرح ماده به ماده قانون مدنی ایران)
دکتر صفر بیگ زاده
11480
770000
1
1398
257
 گوگل و حقوق
آئورلیو لوپز - تاروئلا / محمود آموزگار /بهرام محتشمی
11490
700000
1
1398
258
 مجموعه قوانین مالیاتی
احمد غفار زاده
11492
580000
1
1398
259
 حقوق کودکان
قوه قضاییه
11491
150000
1
1398
260
 داوری در حقوق خانواده در فقه و حقوق ایران
سیدحسن میرزایی
11436
180000
1
1398
261
 بهداشت زنان و کودکان در سازمان تجارت جهانی از منظر حقوق بشر
سمیرا نادری/ علی پورقصاب امیری
11504
210000
1
1398
262
 بررسی وضعیت حقوقی گروه‌های قراردادی
سکینه اسدزاده
11487
230000
1
1398
263
 دیدگاه علوم انسانی اسلامی به موضوع پیشگیری از بروز اندیشه‌های مجرمانه
عطاالله محمدی فردویی
11505
140000
1
1398
264
 سازوکارهای رسیدگی به جبران خسارت از متهمان بی‌گناه در نظام حقوقی ایران، امریکا، انگستان
امیر احسان نژاد
11376
140000
1
1397
265
 مجله دادرسی شماره 132 سال بیست و دوم - بهمن و اسفند 1397
هیئت تحریریه
11463
35000
1
1398
266
 بنیادهای دادرسی کیفری جلد دوم
دکتر عباس زراعت
11461
500000
1
1398
267
 بنیادهای دادرسی کیفری جلد اول
دکتر عباس زراعت
11460
450000
1
1398
268
 مجموعه دیدگاه های حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران در امور کیفری
اداره پژوهش دادگستری کل استان تهران
11478
500000
1
1398
269
 آیین دادرسی ورشکستگی
سعید جوهر
11473
350000
1
1398
270
 رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با امور اداری و استخدامی
محمد رضا دلاوری
11471
700000
1
1398
صفحه اول  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!