فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1401/04/8

صفحه 65 از 65
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1921
 حمایت دیپلماتیک ، تقابل حقوق دولت و فرد
دکتر راحله سید مرتضی حسینی
9021
180000
1
1394
1922
 تعهد به استرداد یا محاکمه در حقوق بین الملل کیفری
سیده ندا میر فلاح نصیری
9018
180000
1
1394
1923
 حقوق بین الملل انرژی
دکتر حجت سلیمی ترکمانی
9017
200000
2
1397
1924
 مجله پژوهشهای حقوقی شماره 27 « سال94»
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی
9023
80000
1
1394
1925
 شناخت تعهد ارزی وارد کنندگان کالا و خدمات در حقوق ایران
دکتر غلام حسین وحیدی
9024
160000
1
1394
1926
 مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی« شماره3 »
پژوهشکده حقوق شهر دانش
9025
80000
1
1394
1927
 حقوق بین الملل هسته ای
دکتر حجت سلیمی ترکمانی
9026
150000
1
1394
1928
 جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
محمد محمدی
9028
85000
1
1394
1929
 ایران و چالش های حقوقی بین المللی معاصر
دکتر امیرحسین رنجبریان ، دکتر سید قاسم زمانی
9027
250000
1
1394
1930
 حقوق اداری تطبیقی
دکتر علی محمد فلاح زاده
9022
180000
1
1394
1931
 شورای امنیت سازمان ملل متحد : تحریم و حقوق بشر
مهداد فلاح اسدی
9029
300000
1
1394
1932
 دایره المعارف معاهدات بین المللی قرن 20و21
میثم آرائی درونکلا
9030
800000
1
1394
1933
 آیین دادرسی مالیاتی
میر محسن طاهری تاری
9031
220000
6
1394
1934
 حقوق کار
علی مدحی
9005
110000
1
1394
1935
 اداره اموال موقوفه
بهزاد رجائی
8998
350000
2
1398
1936
 ضمانت در حقوق ایران
علیرضا ستوده
8997
80000
1
1394
1937
 بررسی جرم شناختی شیطان گرایی
سجاد شکوری راد ، دکتر سید محمود میر خلیلی
8996
150000
1
1394
1938
 ضابطین دادگستری
رسول بهرامی پور
8995
300000
3
1398
1939
 سوء استفاده از حق در گستره ی مالکیت های فکری
داریوش علیخانی کوشکک، سعیده قاسمی پور
8994
80000
1
1394
1940
 رسیدگی به جنایت تجاوز در دیوان کیفری بین المللی
دکتر عبدالمجید سودمندی
8990
170000
1
1394
1941
 حقوق جزای کاربردی
داود نقلی
8989
100000
1
1394
1942
 مجموعه قوانین و مقررات خاص کیفری
سید مهدی کمالان
8981
150000
6
1394
1943
 مجموعه قوانین و مقررات خاص حقوقی
سید مهدی کمالان
8982
150000
6
1394
1944
 بررسی تحلیلی قوانین و مقررات تملکی نهاد های عمومی
محمد مطیعی فرد
8969
90000
1
1394
1945
 ساختار گرایی در آیین دادرسی کیفری
راحله سوارب دهقی
8970
100000
1
1394
1946
 مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از اعمال مجرمانه ی رسانه های فراملی
میثم اقبالی ، ذبیح اله سلمانی
8973
80000
1
1394
صفحه اول  59  60  61  62  63  64  65  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!