فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1400/09/17

صفحه 64 از 65
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1891
 شکنجه از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق بین الملل
احمدرضا رضایی ، محمد رضا حسینی ، دکتر حجت ایزدی
9083
120000
1
1394
1892
 قانون علائم تجاری
شهلا باقرزاده
9064
230000
6
1394
1893
 قابلیت انتقال مکانیسم های تضمین و پرداخت در حقوق تجارت بین الملل
دکتر حسین قربانیان
9065
120000
1
1394
1894
 قانون اساسی شایسته
جواد علیکردی
9066
130000
1
1394
1895
 ساده ساز حقوق اساسی (2 )
دکتر صادق علیخانی ، محمد مهدی شهابی ، فواد دورقی
9067
100000
6
1394
1896
 فصلنامه پژوهشهای حقوق تجارت بین الملل
9068
130000
1
1394
1897
 کارگاه آموزش اصول فقه دانشگاهی
عباد محمد تبار / 0
9069
200000
1
1394
1898
 حقوق تطبیقی
سید سعید میر محمدی
9052
100000
1
1394
1899
 حقوق مدنی 7 عقود معین 2
محمد مجتبی رودیجانی
9053
190000
2
1398
1900
 دانش نامه حقوق خانواده
امید یزدی
9041
350000
1
1394
1901
 مسئولیت مدنی مشاوران در حقوق ایران
نوید هاشمی
9037
100000
1
1394
1902
 مجموعه قوانین و مقررات جرائم سمعی و بصری
سارا هرکلانی
9040
60000
1
1394
1903
 مجموعه اسناد و کنوانسیون های ( بین المللی ) حقوق بشر
دکتر حسین ملکی
9039
230000
1
1394
1904
 بررسی جایگاه حقوقی و فقهی حق در قرارداد
حمید رضا علیپور دانشمند فرد
9038
50000
1
1394
1905
 مطالعه تطبیقی نقش تحریک در مسئولیت کیفری
پویا قاضی زاده
9006
70000
1
1394
1906
 پیشگیری از قتل های سریالی
نغمه فرزانه ، رضا فروتن
9007
120000
1
1394
1907
 مروری بر مسائل اجتماعی ایران خانواده ، اقتصاد ، اجتماع و فرهنگ
حسین سوختانلو ، حامد نظری / 0
9008
70000
1
1394
1908
 مدیریت راهبردی پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی
دکتر محمد باقر ذوالقدر ، محمد هادی توکل پور
9009
60000
6
1394
1909
 حقوق تجارت ج 9
دکتر حسین خزاعی
9010
150000
1
1394
1910
 حقوق تجارت ج 8
دکتر حسین خزاعی
9011
110000
1
1394
1911
 حقوق کیفری عمومی ج4
دکتر حسین آقایی جنت مکان
9012
130000
1
1394
1912
 رویه قضایی دادگاههای عمومی در امور تجارت2 « ابطال تصدیق ثبت ، علامت تجاری »
دکتر محمد رضا زندی
9013
110000
1
1394
1913
 قرارهای تأمین کیفری نظارت کیفری و قرارهای نهایی
دکتر محمد مصدق
9014
140000
1
1394
1914
 کلیات پزشکی قانونی
دکتر سعید شعبانی
9016
100000
1
1394
1915
 آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی
دکتر عبدالعلی توجهی
9015
120000
2
1394
1916
 مفهوم مشارکت مستقیم غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه
علی اکبر سیاپوش
9019
210000
2
1398
1917
 جبران خسارت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری
جواد نیک جاه
9020
110000
1
1394
1918
 حمایت دیپلماتیک ، تقابل حقوق دولت و فرد
دکتر راحله سید مرتضی حسینی
9021
180000
1
1394
1919
 تعهد به استرداد یا محاکمه در حقوق بین الملل کیفری
سیده ندا میر فلاح نصیری
9018
180000
1
1394
1920
 حقوق بین الملل انرژی
دکتر حجت سلیمی ترکمانی
9017
200000
2
1397
صفحه اول  58  59  60  61  62  63  64  65  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!