فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1400/09/17

صفحه 63 از 65
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1861
 500 نکته طلایی آیین دادرسی مدنی
سید مهدی کمالان
9169
50000
1
1394
1862
  مروری جامع بر قوانین و مقررات
محسن برزوزاده
9168
490000
3
1396
1863
 نظرات مشورتی دیوان عدالت اداری ج2
معاونت آموزش پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری
9147
60000
1
1394
1864
 قوانین و کنوانسیون های مرتبط با حقوق تجارت بین الملل
علی کمیلی پور
9146
400000
1
1394
1865
 فرهنگ لغات حقوقی « فرانسه - فارسی »
محمد کاظم لطفی ، وحید کوثری
9131
160000
1
1394
1866
 حقوق بشر دوستانه در اسلام و حقوق بین الملل
دکتر سید فضل الله موسوی ، سید حسین موسوی فر ، سروس سیدیان هاشمی / 0
9129
190000
1
1394
1867
 بررسی اجمالی قوانین و مقررات استانداردهای صنعتی
کوروش صفر کوپایه
9137
120000
1
1394
1868
 حقوق اساسی تطبیقی
دکتر بیژن عباسی
9130
250000
2
1397
1869
 مباحث اساسی عقود معین _ حقوق مدنی 7 به زبان ساده
ابراهیم خلیل قربان زاده
9132
80000
1
1394
1870
 دادگاههای قانون اساسی « الگوی غیر اروپایی دادرسی اساسی »
دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
9133
100000
1
1390
1871
 جرم شناسی
دکتر فرید محسنی
9134
540000
2
1398
1872
 مباحث تفصیلی قضایی « نگرشی نظری و کاربردی بر مصادیق مهم شروط مورد اختلاف در محاکم عمومی حقوقی »
رضا ذاکری
9135
170000
1
1394
1873
 بایسته های آیین دادرسی کیفری
دکتر بهروز جوانمرد
9136
240000
1
1394
1874
 تبیان حقوق «قرآن پژوهشی حقوق »
دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، دکتر حسن ره پیک
9138
550000
1
1394
1875
 مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور ( حقوقی مهر ، آبان ، آذر 92)
پژوهشگاه قوه قضاییه
9140
230000
6
1394
1876
 مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور «کیفری مهر، آبان ، آذر»
معاونت قوه قضاییه
9139
230000
6
1394
1877
 امنیت قضایی در حقوق کیفری ایران
دکتر سید عباس جزائری
9128
200000
6
1394
1878
 اصول فقه نموداری
دکتر علی اکبر ایزدی فرد ، علی پیردهی حاجیکلا
9127
90000
1
1394
1879
 پیشگیری از وقوع جرم با رویکردی بر آموزه های دینی
محمد رضا روزبهانی ، دکتر علیرضا کاوند بروجردی
9122
70000
1
1394
1880
 نظریه ها و فرانظریه ها در روابط بین الملل
سید جلال دهقانی فیروزآبادی
9120
170000
1
1394
1881
 قانون هواپیمایی کشوری در نظم حقوقی کنونی
دکتر مجتبی اشراقی آرانی
9118
200000
6
1394
1882
 ترجمه تحت اللفظی و روان بایسته های حقوق قرارداد
geoff monahan / محمود رمضانی ، عاطفه قاسمی
9119
380000
4
1398
1883
 حقوق تجارت
دکتر ربیعا اسکینی
9094
150000
4
1397
1884
 انتقال مال غیر در نظام حقوق کیفری ایران
دکتر اکبر وروایی ، سمیرا سوری ، مصطفی عزیزی ارشد / 0
9095
125000
6
1396
1885
 حقوق بین الملل ج2
سید محسن قائمی خرق ، محمد مهاجری
9097
185000
1
1394
1886
 حقوق بین الملل ج 1
سید محسن قائمی خرق ، محمد مهاجری
9096
175000
1
1394
1887
 جرم شناسی
دکتر سید محمود میر خلیلی ، جلال الدین حسانی
9091
350000
2
1394
1888
 خیانت در امانت
اردشیر حسینی
9090
200000
2
1398
1889
 حقوق مدنی پیشترفته « مباحث تحلیلی شروط ضمن عقد»
دکتر حسن ره پیک
90711
70000
6
1394
1890
 حقوق قراردادهای تحقیق و توسعه
دکتر محمد احسنی فروز
9070
150000
1
1394
صفحه اول  57  58  59  60  61  62  63  64  65  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!