فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1400/09/17

صفحه 59 از 65
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1741
 مجوعه قراردادهای حقوقی مهندسی آریاداد« جلد 4 »
زهرا زمانی ، محمد حسین کارخیران
9404
130000
1
1395
1742
 مجموعه قراردادهای حقوقی مهندسی آریاداد « جلد 3 »
زهرا زمانی ، محمد حسین کارخیران
9403
135000
1
1395
1743
 مجموعه قراردادهای حقوقی مهندسی آریاداد«جلد2»
زهرا زمانی ، محمد حسین کارخیران
9402
130000
1
1395
1744
 مجموعه قراردادهای حقوقی مهندسی آریاداد«جلد 1 »
زهرا زمانی ، محمد حسین کارخیران
9401
120000
6
1395
1745
 قانون بودجه 95 « همرا جدول »
سید رضا موسوی ، مرتضی فتحی
4900
65000
1
1387
1746
 قانون بودجه 95
سید مهدی کمالان
9399
30000
1
1395
1747
 500 نکته طلایی اصول فقه
سید مهدی کمالان
9396
60000
1
1395
1748
 500 نکته طلایی
سید علی پور موسوی
9397
50000
1
1395
1749
 آموزش نگارش حقوقی شکوائیه نویسی
محمد جواد کبریتی کرمانی
9398
60000
3
1398
1750
 مجله دادرسی شماره 115
سازمان قضایی نیروهای مسلح
9393
15000
6
1395
1751
 رویه قضایی دادگاههای عمومی حقوقی در امور مدنی « زمین شهری »
دکتر محمدرضا زندی
9385
120000
6
1395
1752
 رویه قضایی دادگاههای عمومی حقوقی در امور مدنی « ابطال سند رسمی »
دکتر محمدر ضا زندی
9386
150000
6
1395
1753
 مجموعه مقالات حقوقی
محمد رضا قنبری
9389
240000
1
1395
1754
 ترمینولوژی تنقیح قوانین
دکتر حسین رفسنجانی مقدم ، معصومه حسن پور
9387
200000
1
1395
1755
 بررسی تطبیقی آثار فساد عقد
علی آقاجانی سپهری
9384
150000
1
1395
1756
 کلاهبرداری از دیدگاه حقوق ایران
امیر حسین قربانی
9383
200000
2
1398
1757
 مجموعه آرای قضایی دادگاه تجدید نظر « کیفری »
پژوهشگاه قوه قضاییه
9354
750000
6
1395
1758
 مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور « حقوقی »
پژوهشگاه قوه قضاییه
9356
570000
6
1395
1759
 ساختار خسارات و شیوه های وصول آنها در قوانین جاری ایران
دکتر روح اله مهمان نوازان
9349
300000
2
1396
1760
 آشنایی با نظام های قضایی در حقوق تطبیقی« عربستان »
پژوهشکده قوه قضاییه
9344
40000
6
1395
1761
 آشنایی با نظام های قضایی در حقوق تطبیقی « کرواسی »
پژوهشکده قوه قضاییه
9345
50000
1
1395
1762
 آشنایی با نظام های قضایی در حقوق تطبیقی «کانادا»
پژوهشکده قوه قضاییه
9346
55000
1
1395
1763
 آشنایی با نظام های قضایی در حقوق تطبیقی « هلند »
پژوهشکده قوه قضاییه
9347
35000
1
1395
1764
 آشنایی با نظام های قضایی در حقوق تطبیقی«آلمان »
پژوهشکده قوه قضاییه
9348
50000
1
1395
1765
 کمک حافظه آیین دادرسی کیفری ج2
دکتر شادی عظیم زاده
9339
220000
6
1395
1766
 آیین دادرسی کیفری ج 1
دکتر شادی عظیم زاده
9338
200000
6
1395
1767
 کمک حافظه متون حقوقی
امین رضا کوهستانی ، حبیب الله حبیبی
9340
450000
6
1395
1768
 آیین دادرسی مدنی ج 2
دکتر گودرز افتخار جهرمی ، دکتر مصطفی السان
9342
150000
6
1395
1769
 آیین دادرسی مالیاتی «ج 3 »
میر حسین طاهری تاری
9331
250000
6
1395
1770
 حقوق اطفال و نوجوانان
دکتر رضا زهروی ، دکتر محسن صفری
9335
150000
1
1395
صفحه اول  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!