فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1400/10/30

صفحه 58 از 65
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1711
 مجموعه قوانین و مقررات میریت پسماند
سید مهدی کمالان
9468
100000
6
1395
1712
 بررسی جرم توهین
فرهود مریدی
9454
160000
1
1395
1713
 آپارتمان نشینی
فرهود مریدی
9455
70000
6
1395
1714
 مجله دادرسی شماره 116 « سال بیستم 95»
سازمان قضایی نیروهای مسلح
9451
15000
6
1395
1715
 دارنده قانونی چک
دکتر محمدرضا مالکی
9449
140000
1
1395
1716
 دیوان عدالت اداری
غلامرضا کوچکی میاب
9450
100000
1
1395
1717
 قانون مجازات اسلامی در نظم تطبیقی
یاسر شاکری
9447
280000
1
1395
1718
 نرم افزار آموزش جهش « کیفری »
دکتر عباس تدین
9441
800000
6
1395
1719
 خیانت در امانت در نظم حقوقی کنونی
دکتر علی طالع زاری
9437
370000
4
1398
1720
 قانون اجرای احکام مدنی
ابراهیم مشعوف
9420
60000
6
1395
1721
 مسائل ارث
محمدرضا جوادی
9421
55000
6
1396
1722
 وصیت نامه قانون و شرعی
ابراهیم مشعوف
9422
60000
6
1395
1723
 مجموعه محشی قوانین و مقررات ادله اثبات دعوی
امید محمدی
9423
200000
6
1395
1724
 راهنمای تنظیم دادخواست ها
ابراهیم مشعوف
9424
300000
2
1397
1725
 مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی
ابراهیم مشعوف
9426
110000
1
1395
1726
 مجموعه قوانین و مقررات صلح و سازش
امید محمدی
9427
110000
6
1395
1727
 نحوه طرح دعاوی مالی و غیر مالی در محاکم دادگستری
مسلم قزل بیگلو ، ابراهیم مشعوف
9428
130000
3
1398
1728
 آیین وکالت در دعاوی مدنی
دکتر علی مهاجری
9414
220000
1
1395
1729
 آیین نگارش « مقالات علمی »
دکتر علیرضا حسنی ، رضا خالص
9416
200000
1
1395
1730
 حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی
دکتر حسین قربانیان
9417
250000
6
1395
1731
 قانون آیین دادرسی مدنی به زبان عامه
دکتر سید علی اکبر تقویان
9418
500000
1
1395
1732
 آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری دولتی
مسعود رحمانیان
9413
500000
2
1396
1733
 وکالت بلا عزل
علیرضا میرزایی
9412
110000
1
1395
1734
 مجموعه قرارداد های حقوقی مهندسی آریاداد« جلد 11 »
محمد حسین کارخیران ، زهرا زمانی
9411
270000
1
1395
1735
 مجموعه قراردادهای حقوقی مهندسی آریاداد « جلد 10»
محمد حسین کارخیران ، زهرا زمانی
9410
230000
1
1395
1736
 مجموعه قرارداد های حقوقی مهندسی آریاداد«جلد 9 »
محمد حسین کارخیران ، زهرا زمانی
9409
160000
1
1395
1737
 مجموعه قراردادهای حقوقی مهندسی آریاداد « جلد 8 »
زهرا زمانی ، محمد حسین کارخیران
9408
150000
1
1395
1738
 مجموعه قراردادهای حقوقی مهندسی اریاداد «جلد 7 »
محمد حسین کارخیران ، زهرا زمانی
9407
150000
1
1395
1739
 مجموعه قراردادهای حقوقی مهندسی آریاداد« جلد6»
زهرا زمانی ، محمد حسین کارخیران
9406
135000
1
1395
1740
 مجموعه قراردادهای حقوقی مهندسی آریاداد« جلد 5»
زهرا زمانی ، محمد حسین کارخیران
9405
150000
1
1395
صفحه اول  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!