فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1400/10/30

صفحه 57 از 65
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1681
 نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف
دکتر عباس تدینی ، سید مصطفی کازرونی
9525
430000
1
1395
1682
 میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی دعاوی ، آموزه ها ، تفاسیر «ج 1 »
سارا جوزف ، جنی شولتز ، ملیسا کسن / دکتر سید قاسم زمانی
9540
400000
2
1397
1683
 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دعاوی ، آموزه ها ، تفاسیر « ج2»
سارا جوزف ، جنی شولتز ، ملیسا کسن / دکتر سید قاسم زمانی
9526
350000
2
1397
1684
 حقوق بین الملل دریاها
پروفسور یوشیفومی تاناکا / آرمین طلعت
9527
700000
3
1398
1685
 میزان آگاهی شهروندان از قوانین موضوعه کشور
دکتر قاسم محمدی ، معصومه حسین پور
9528
50000
1
1395
1686
 راهنمای دیوان کیفری بین المللی
محمد هادی ذاکر حسین
9529
75000
1
1395
1687
 مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی « شماره 5 بهار تابستان 94»
پژوهشکده حقوق شهر دانش
9530
80000
6
1395
1688
 مجله پژوهشهای حقوق خصوصی «شماره 5 بهار 94»
پژوهشکده حقوق شهردانش
9531
80000
1
1395
1689
 سلسله مراتب در حقوق بین الملل جایگاه حقوق بشر
اریکا دی وت ، جوری ویدمار / سید حامد صفوی
9532
180000
1
1395
1690
 مجموعه قوانین و مقررات کار
پژوهشکده حقوق
9533
120000
2
1395
1691
 مجموعه قوانین و مقررات ثبت املاک
پژوهشکده شهر دانش
9534
140000
6
1395
1692
 حقوق نقل و انتقال سهام در بورس
دکتر مریم ابراهیمی
9536
300000
2
1397
1693
 مجموعه اسناد بین المللی « 1 »
دکتر سید قاسم زمانی
9537
60000
1
1395
1694
 حقوق مالکیت فکری و فعالیت های فضایی
سارا کاوه
9538
80000
1
1395
1695
 ماهیت تعهدات حقوق بشری در نظام بین المللی
دکتر هاله حسینی اکبرنژاد
9539
300000
1
1395
1696
 شیوه های حل تعارض قواعد در حقوق بین الملل در پرتو سلسله مراتب هنجاری
دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
9513
250000
1
1395
1697
 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
سید رضا موسوی
9509
50000
6
1395
1698
 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
سد رضا موسوی
9510
50000
6
1395
1699
 مجموعه قوانین اجرای احکام کیفری و مدنی
سید رضا موسوی
9507
60000
6
1395
1700
 قوانین خاص ( حقوقی )
سیدرضا موسوی
9505
170000
6
1395
1701
 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
سید رضا موسوی
9508
50000
6
1395
1702
 مجموعه قوانین پلکانی قانون مجازات اسلامی
محمد همتی پور
9512
170000
6
1395
1703
 آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ( حقوقی ، کیفری )
سید رضا موسوی
9506
100000
6
1395
1704
 مجموعه قوانین پلکانی قانون آیین دادرسی کیفری
محمد همتی پور
9503
160000
6
1395
1705
 قوانین خاص ( کیفری )
سید رضا موسوی
9504
150000
6
1395
1706
 مجموعه قوانین پلکانی قانون آیین دادرسی مدنی
محمد همتی پور
9511
130000
6
1395
1707
 ورشکستگی و آثار آن
دکتر عبدالحسین علی آبادی ، عاطفه زاهدی
9497
110000
1
1395
1708
 مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در حقوق کیفری ایران و مصر
دکتر حمید محمدی
9481
160000
1
1395
1709
 تحول تدریجی قراردادهای بین المللی نفتی ایران
دکتر فتح اله رجبی
9478
160000
1
1395
1710
 مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی
سید مهدی کمالان
9469
200000
6
1395
صفحه اول  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!