فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1400/10/30

صفحه 55 از 65
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1621
 حقوق بین الملل محیط زیست « مجموعه مقالات »
دکتر عسکر جلالیان
9643
200000
1
1395
1622
 اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری
دکتر علیرضا شریفی
9644
200000
1
1395
1623
 جرم شناسی عمومی
دکتر غلامرضا محمد نسل
9645
250000
1
1395
1624
 جرم سازمان یافته در قلمرو حقوق مالکیت فکری
دکترشهلا معظمی
9646
120000
1
1395
1625
 قاعده مصلحت در مقررات خانواده
دکتر کبری پور عبدالله
9647
200000
1
1395
1626
 حقوق سیاسی و اجتماعی زنان
دکتر فهیمه ملک زاده
9648
300000
1
1395
1627
 مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری
اسماعیل ساولانی
9628
350000
1
1395
1628
 مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق مدنی
مجتبی جرعه نوش
9629
350000
6
1397
1629
 فرهنگ اصطلاحات حقوقی بازرگانی و اقتصادی ج 1
محمد صادق تیموری
9631
300000
1
1395
1630
 حقوق شهری در پرتو دموکراسی
دکتر امیر حسین نوربخش ، نسیم خداخواه
9632
100000
1
1395
1631
 مجموعه منقح قانون معادن
مطهره ناظری
9633
200000
6
1395
1632
 مجله دادرسی شماره 117 « سال بیستم »
سازمان قضایی نیروهای مسلح
9621
25000
1
1395
1633
 تحدید حقوق مالکانه در طرح های عمومی و عمرانی
امید محمدی
9626
200000
1
1395
1634
 پیشگیری از جرایم و تخلفات سربازان وظیفه
ایمان حطمی
9625
120000
1
1395
1635
 شرح آیین دادرسی کیفری
آموزش و تحقیقات دادگستری استان تهران
9624
250000
1
1395
1636
 حقوق جزای عمومی
دکتر علی مراد حیدری
9606
210000
2
1398
1637
 شرح قانون مجازات اسلامی «جلد2 « جرایم ، مسوولیت کیفری ، ادله اثبات »
دکتر محمد مصدق
9604
590000
2
1398
1638
 شرح قانون مجازات اسلامی جلد 3« حدود »
دکتر محمد مصدق
9605
225000
1
1395
1639
 مسئولیت مدنی امضاء کنندگان چک در صورت تحصیل مجرمانه
خسرو مبینی مجد
9603
100000
6
1395
1640
 تحقیقات قضایی « جلد 6 »
دکتر محمد رضا محمدی ، دکتر بهزاد پورسید
9602
200000
1
1395
1641
 تحقیقات قضایی « جلد 5 »
محمد بیگی حبیب آبادی ، دکتر حسن محسنی
9601
220000
1
1395
1642
 تحقیقات قضایی « جلد 4 »
دکتر نجات الله ابراهیمیان ، دکتر عباس کریمی
9600
100000
1
1395
1643
 تحقیقات قضایی « جلد 3 »
فاطمه فتاحی منش ، علیرضا زارع
9599
100000
1
1395
1644
 تحقیقات قضایی « جلد 2 »
مسلم آقایی طوق ، محمود مطهر پور
9598
120000
1
1395
1645
 تحقیقات قضایی « جلد 1 »
مسلم آقایی طوق ، وحید آگاه
9597
100000
1
1395
1646
 حقوق حمل و نقل دریایی
افشین احمدی
9595
200000
1
1395
1647
 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی
دکتر علی رضا شریفی
9594
80000
1
1395
1648
 نحوه رسیدگی به طرح دعاوی در شوراهای حل اختلاف
حسین داریزین
9593
100000
1
1395
1649
 قانون برگزاری مناقصات
جهانگیر خلیلی
9592
350000
6
1395
1650
 احکام حقوقی و جزایی مترتب بر ایجاد ویروس در فضای مجازی
اشرف کربلایی حسنی
9591
100000
1
1395
صفحه اول  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!