فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1400/10/30

صفحه 54 از 65
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1591
 حقوق کاربردی راهنمای مراجعین به دادگستری
عباس بشیری ، دکتر محمد علی مرادی بنی
9686
550000
1
1395
1592
 مجموعه کامل آراء وحدت ر ویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
علیرضا پیمایش ، سمیرا مدرسی
9687
280000
6
1395
1593
 مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال 1393
دیوان عدالت اداری
9688
550000
6
1395
1594
 حقوق کاربردی راهنمای مراجعین به دادگستری « اعاده دادرسی ، دعوی متقابل ، ورود ثالث ، اعتراض ثالث ، جلب ثالث ، تجدید نظر خواهی و.....)
عباس بشیری ، عبدالرحمن رسولی آستانی
9689
300000
1
1395
1595
  حقوق کاربردی راهنمای مراجعین به دادگستری و مراجع قضایی « دعاوی امورحسبی ، اعسار و تقسیط رای غیابی و واخواهی،تامین خواسته دستور موقت
عباس بشری و عبدالرحمن رسولی آستانی
9690
350000
1
1395
1596
 جرم شناسی بالینی
دکتر اکبر وروایی ساسان رضائی فرد
9680
115000
1
1395
1597
 لغات ضروری متون حقوقی
علی کمیلی پور
9679
150000
1
1395
1598
 متون فقه
محمدرضا روزبهانی
9673
270000
1
1395
1599
 نظارت قضایی
دکتر اکبر وروایی ، مصطفی عزیزی ارشد
9676
90000
1
1395
1600
 اصول فقه به بیان نمودار
دکتر ابوالفضل باقری راد
9675
340000
2
1397
1601
 مختصر و نافع حقوق اساسی
شهر بانو زکی پور
9674
170000
1
1395
1602
 نظام حقوقی حاکم بر بافتهای فرسوده و نا کارآمد شهری
رحیم پیلوار ، حسین برجی
9668
145000
2
1398
1603
 رهن اموال آینده و دارایی در گردش
هادی شعبانی کند سری
9669
175000
1
1395
1604
 نقش انصاف در مسئولیت مدنی
دکتر علی اسلامی فارسانی
9670
130000
1
1395
1605
 اصول اروپایی حقوق مسوولیت مدنی
دکتر عباس میرشکاری ، افروز صمدی
9671
250000
2
1397
1606
 حقوق حاکم بر تملک اراضی و املاک توسط اتباع خارجی
رحیم پیلوار ، منصور اکبری
9672
80000
1
1395
1607
 آموزش تصویری حقوق تجارت
دکتر فیض الله جعفری
9664
1200000
6
1395
1608
 آموزش تصویری اصول فقه
استاد عباد محمد تبار
9663
1000000
6
1395
1609
 دادرسی عادلانه و منصفانه
دکتر اکبر وروایی ، مهدی حریری
9667
140000
1
1395
1610
 500 نکته طلایی آیین دادرسی کیفری
محمد جواد کبریتی کرمانی
9660
50000
1
1395
1611
 شرح جامع قانون مبارزه با مواد مخدر« ج2 »
دکتر حسین ذبحی
9659
350000
2
1397
1612
 شرح جامع قانون مبارزه مواد مخدر « ج1 »
دکتر حسین ذبحی
9658
350000
2
1397
1613
 حقوق کیفری میراث فرهنگی
پیمان نوروزی ، ابراهیم عبودی
9661
150000
1
1395
1614
 تحقیقات قضایی «جلد 7»
پژوهشگاه قوه قضاییه
9655
150000
1
1395
1615
 اشخاص حقوقی : مسئو لیت کیفری و آیین دادرسی
پژوهشگاه قوه قضاییه
9650
50000
1
1395
1616
 مجموعه مقالات حقوق خصوصی به همراه نقد آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
پژوهشگاه قوه قضاییه
9651
170000
2
1397
1617
 حمایت از مهاجران غیر قانونی در حقوق بین الملل
دکتر آرامش شهبازی ، امیر چهل امیرانی
9639
140000
1
1395
1618
 فلسفه حقوق بین الملل « پوزیتیویسم »
دکتر آرامش شهبازی
9640
170000
1
1395
1619
 حقوق کار
مصطفی نامدار پوربنگر، عبادالله عباسی
9641
170000
1
1395
1620
 حقوق بین الملل عمومی
دکتر سید عباس پور هاشمی ، اعظم پرنده مطلق
9642
220000
1
1395
صفحه اول  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!