فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1401/04/8

صفحه 6 از 65
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
151
 حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی ) جلد اول
دکتر ماشاءاله بناء نیاسری
11510
430000
1
1395
152
 حقوق تعهدات مطالعه تطبیقی طرح اصلاحی حقوق تعهدات فرانسه با حقوق ایران و اسناد بین المللی
دکتر ابراهیم شعاریان - ابراهیم ترابی
11607
750000
1
1398
153
 قانون قابل اعمال بر دعاوی ناشی از سرمایه گذاری بین المللی
حسین کلانتری
11594
140000
1
1398
154
 در فلسفه حقوق جنایی دفتر یکم قاعده جرم انگار
دکتر قاسم محمدی
11595
250000
1
1398
155
 صلاحیت دولت در حقوق بین الملل
دکتر سید یاسر ضیایی
11596
280000
1
1398
156
 حمایت از حقوق فرهنگی اقلیت های قومی در حقوق بین الملل با نگاهی به وضعیت کردها در ترکیه
دکتر مصطفی فضائلی - موسی کرمی
11597
200000
1
1398
157
 حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل
دکتر ستار عزیزی
11598
250000
1
1398
158
 انتقال تکنولوژی در نظام بین الملل ITT
دکتر محمد شمسایی
11608
240000
1
1398
159
 بایسته های حقوقی نظام تحریم ایالات متحده؛ تحریم های ایران
دکتر سید حسین سادات میدانی - مهدی خلیلی طرقبه
11609
410000
1
1398
160
 تحریم نفتی ایران از منظر حقوق بین الملل
مهناز رشیدی
11610
150000
1
1398
161
 حقوق کیفری و اخلاق زیستی
دکتر محمد جعفر ساعد
11599
210000
1
1398
162
 نظریه ها و رویه ها در حقوق جزای عمومی
سید محمد حسینی
11606
660000
1
1398
163
 مجموعه مقالات همایش نقش بازیگران غیردولتی در تهدید علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی
دکتر ستار عزیزی
11602
370000
1
1398
164
 جنگ سایبری از منظر حقوق بین الملل
نازنین برادران
11601
240000
1
1398
165
 نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
امیر خناری نژاد
11600
270000
1
1398
166
 تعارض قوانین در قراردادها و الزامات غیرقراردادی
دکتر مرضیه افضلی مهر
11612
340000
1
1398
167
 تعهد به فقرزدایی در حقوق بین الملل
دکتر مهشید بشیری موسوی
11613
270000
1
1398
168
 تفسیر حقوق بشر در آیینه نظریه های کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد
زهره سرائی - امیر حسین محبعلی
11614
400000
1
1398
169
 جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در داوری تجاری بین المللی
مسعود رضایی نیا
11615
180000
1
1398
170
 حق اموزش حق کودک به آموزش در نظام بین المللی حقوق بشر
دکتر باقر انصاری
11616
200000
1
1398
171
 تحریم های اقتصادی در پرتو حقوق بین الملل اقتصادی
دکتر اکبر ادیبی
11611
300000
1
1398
172
 قربانیان تروریسم در حقوق بین الملل
مرتضی قهرمانی منامن
11603
600000
1
1398
173
 مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین الملل
ناصر ابراهیم پور باصر - هستی حسن زاده
11604
160000
1
1398
174
 مفهوم منازعه مسلحانه غیر بین المللی در حقوق بشر دوستانه بین المللی
آنتونی کولن / دکتر مجید شایگان فرد
11605
190000
1
1398
175
 مسئولیت کیفری نیابتی
دکتر حسین رنجبر
11592
300000
1
1398
176
 مسئولیت بین المللی سرمایه گذاران خارجی در قبال نقض موازین حقوق بشری
مسعود حبیبیان
11593
130000
1
1398
177
 وقف و مطالعه آن در قوانین، دکترین حقوقی و فقه
ابراهیم ترابی - محمود اسماعیلی
11578
750000
1
1398
178
 عوارض غیرقانونی شوراها در قسمت ساخت و ساز و املاک
امید محمدی
11577
900000
1
1398
179
 بانکداری داخلی کاربردی 1 و 2 (تجهیز منابع پولی - تخصیص منابع پولی)
پیمان طوبایی
11576
700000
1
1398
180
 تاثیر متقابل علوم دینی و علوم جنایی در جرم و کیفرانگاری و کیفیت اجرایی آن
دکتر ایرج گلدوزیان
11561
400000
1
1398
صفحه اول  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!