فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/12/11

صفحه 1 از 2
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 ظرفیت فقهی قاعده لاضرر در رفع ضرر و زیان ناشی از روابط زوجین
دکتر مریم مهاجری
11791
250000
1
1398
2
 راهنمای پس از انحلال نکاح
بتول ابراهیمی کوشالی
11807
160000
1
1398
3
 مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب
دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی، عاطفه ذبیحی بیدگلی
11787
230000
1
1398
4
 احوال شخصیه (جلد اول) ازدواج و پایان نامه آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت
سید اسعد شیخ الاسلامی
11731
54000
1
1398
5
 دعاوی مرتبط با عقد نکاح
محمد موسوی مقدم
11671
160000
1
1398
6
 تحلیل جرم شناختی ضمانت اجراهای کیفری جرایم علیه خانواده
رحیمه علی آبادی / جوادی علی آبادی / امیر حسین مشکانی/ قاسم رودسرایی
11667
100000
1
1398
7
 نفقه در نظم حقوق کنونی ایران با تکیه در تحولات مقررات جدید
امید محمدی
11661
200000
1
1398
8
 مهریه و نحوه وصول آن
امید محمدی
11658
180000
1
1398
9
 داوری در حقوق خانواده در فقه و حقوق ایران
سیدحسن میرزایی
11436
180000
1
1398
10
 حقوق خانواده : تبیین فقهی _ حقوقی «مَهر»
دکتر حسینعلی مهدیه
11445
800000
1
1398
11
 طلب با رویکردی بر حقوق مالی زوجه
امید محمدی
11341
160000
1
1397
12
 مجموعه مباحث کاربردی رسیدگی به دعاوی خانواده (جلد اول : نفقه)
مجید عطایی جنتی - طیبه ابراهیمی- لیلی رفیعیان
11314
250000
1
1397
13
 اجرت المثل و نحله حقوق مالی زوجه
محمد طالبی
11289
120000
1
1397
14
 مطالعه تطبیقی شرط اشتراک دارایی زوجین در حقوق ایران و فقه امامیه و کامن لا
فرناز رضایی - دکتر علی مهاجری
11259
180000
1
1397
15
 انفساخ نکاح در حقوق و رویه قضایی ایران
فیروزه شهمیرزادی - محمد جواد باقی زاده
11042
120000
1
1397
16
 مستندات در حقوق خانواده نکاح
دکتر رحمان ولی زاده - نعمت رستمی
11005
160000
1
1397
17
 طلاق قضایی در فقه، حقوق و رویه قضایی
مرکز آموزش های تخصصی فقه
11002
90000
2
1397
18
 دعوای متقابل در دادرسی های خانواده
اعظم نوین روز - سید حسین سادات حسینی
11022
120000
1
1397
19
 مستندات در حقوق خانواده مهریه کاملاً کاربردی
دکتر رحمان ولی زاده - نعمت رستمی
10969
140000
1
1397
20
 قانون حمایت خانواده در نظم حقوق کنونی
امید محمدی
10961
700000
2
1397
21
 جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی
امید محمدی
10954
150000
1
1397
22
 مهریه در حقوق حمایت خانواده 1391
امید محمدی
10956
150000
1
1397
23
 بررسی تطبیقی ثبت ولادت در حقوق ایران و فرانسه
الهام گوهر شاد
10777
160000
1
1396
24
 طلاق و ابعاد روان شناختی، عاطفی و قانونی
دکتر محسن دهقانی - نسرین اسماعیلیان - دکتر محمد روشن - فاطمه اکبری
10781
300000
1
1396
25
 حقوق زن از دیدگاه فرهنگی، اجتماعی و دینی
دکتر مجید شالچی
10693
190000
1
1396
26
 حقوق خانواده در نکاح و طلاق با نگاهی به قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و طرح تفاوت های آن با قوانین سابق
مسعود جمشیدی نائینی
10685
280000
1
1396
27
 بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی
علی آقا پیروز
10698
350000
1
1396
28
 فرزند خواندگی
سلمان قادری - مریم حسینی
10668
340000
2
1397
29
 خانواده از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی
قدرت الله مشایخی
10711
27000
1
1396
30
 مهریه در فقه و حقوق ایران و تعهد ثالث
رباب جدیری ناصری
10678
150000
1
1396
صفحه اول  1  2  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!