فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/09/10

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 محشای قانون حمایت خانواده
دکتر نصرت حسن زاده
11481
400000
1
1398
2
 مجموعه قوانین و مقررات دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی
نصرت حسن زاده
11108
100000
1
1397
3
 قوانین و مقررات کیفری ـ قضایی کاربردی
اداره پژوهش و اطلاع رسانی علمی مدیریت آموزش دادگستری کل استان تهران
11060
480000
6
1397
4
 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384
گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
10563
15000
6
1396
5
 قانون هوای پاک
گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
10587
30000
6
1396
6
 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394
گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
10586
20000
6
1396
7
 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 به همراه آیین نامه
گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
10585
25000
6
1396
8
 مجموعه قوانین و مقررات تغییر کاربری اراضی
سید مهدی کمالات
10510
50000
6
1396
9
 کلیه قوانین اسلحه و مهمات
وحید ابراهیم پور
10503
80000
6
1396
10
 مجموعه قوانین و مقررات تعاون و شرکت های تعاونی
سید رضا موسوی
10311
120000
6
1396
11
 مجموعه قوانین و مقررات اصناف و اماکن عمومی
سید رضا موسوی - سید عباس موسوی
10310
170000
6
1396
12
 قوانین و مقررات ناظر بر رسیدگی های خارج از نوبت محاکم
عاطفه زاهدی
10287
90000
1
1396
13
 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
عاطفه زاهدی
10120
100000
1
1396
14
 قانون احوال شخصیه مصر (مصوب 2000 م)
/ دکتر علی شریفی - خدیجه آلبوغبیش
10042
60000
1
1396
15
 مجموعه آیین نامه داخلی هیأت دولت
معاونت حقوقی ریاست جمهوری
9935
15000
6
1396
16
 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)
سید مهدی کمالان
9877
150000
6
1396
17
 قانون بودجه سال 1396 کل کشور
سید مهدی کمالان
9872
50000
6
1396
18
 قانون دریایی
سید مهدی کمالان
9703
100000
2
1398
19
 قانون کنوانسیون حقوق دیپلماتیک
سید مهدی کمالان
9704
60000
1
1395
20
 قانون کنوانسیون حقوق کنسولی
سید مهدی کمالان
9706
100000
1
1395
21
 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
سید رضا موسوی
9509
50000
6
1395
22
 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
سد رضا موسوی
9510
50000
6
1395
23
 مجموعه قوانین اجرای احکام کیفری و مدنی
سید رضا موسوی
9507
60000
6
1395
24
 قوانین خاص ( حقوقی )
سیدرضا موسوی
9505
170000
6
1395
25
 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
سید رضا موسوی
9508
50000
6
1395
26
 آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ( حقوقی ، کیفری )
سید رضا موسوی
9506
100000
6
1395
27
 قوانین خاص ( کیفری )
سید رضا موسوی
9504
150000
6
1395
28
 مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی
سید مهدی کمالان
9469
200000
6
1395
29
 مجموعه قوانین و مقررات میریت پسماند
سید مهدی کمالان
9468
100000
6
1395
30
 مجموعه قوانین و مقررات کاربردی حقوق عمومی
امید شیرزاد
9274
300000
6
1394
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!