فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/09/6

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 نیک سنجش (جامع ترین تست های آزمون وکالت ، پاسخ های تشریحی و نکات آزمونی)
دکتر ابوالفضل باقری راد
10380
450000
1
1396
2
 آیین دادرسی مدنی در آینه سوالات آزمون وکالت
جواد ملکی
10095
200000
1
1396
3
 اصول فقه در آینه سوالات آزمون وکالت
جواد ملکی
10096
200000
1
1396
4
 نفهته ها و نگفته های حقوق مدنی
سید کمال خطیبی قمی
10052
300000
1
1396
5
 اصول فقه نموداری
دکتر حسن فدایی - علی مهاجرانی - حبیب حاجتمند
9860
140000
1
1395
6
 آیین دادرسی مدنی
دکتر حسن فدایی - علی مهاجرانی - حبیب حاجتمند
9861
210000
1
1395
7
 ارث در فقه و حقوق مدنی
دکتر حسن فدایی - علی مهاجرانی - حبیب حاجتمند
9863
100000
6
1395
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!