فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/12/11

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 مجموعه پرسش های چهار گزینه ای قوانین خاص (حقوقی، کیفری)
مجتبی جهان تیغی
11796
550000
1
1398
2
 مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزای عمومی
دکتر شادی عظیم زاده ، علی حدادی
11705
1000000
1
1398
3
 مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حقوق جزای اختصاصی
دکتر شادی عظیم زاده ، علی حدادی
11704
1100000
1
1398
4
 مجموعه سوالات اختبار حقوقی جلد دوم (حقوق مدنی)
مجید عطایی جنتی - سمیرا عسکری
11689
280000
1
1398
5
 مجموعه سوالات چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری
احمد غفوری
11488
850000
2
1398
6
 شرح جامع حقوق مدنی نموداری
بهنام افشاری راد
11125
1100000
2
1398
7
 مجموعه سوالات چهار گزینه ای حقوق جزای عمومی و اختصاصی
احمد غفوری
10975
900000
3
1398
8
 حقوق ثبت (جلد سوم) مجموعه سوالات و آزمونهای ثبتی
محمد فرجی
10899
400000
1
1397
9
 مجموعه آزمون های اختبار و استراتژی فن دفاع
رضا خسروی فرد - نوربخش زارعی - احمد زارع
10900
250000
1
1397
10
 خودآموز آیین دادرسی کیفری
احمد رضا ونکی - منصوره حسینی
10892
150000
1
1397
11
 قانون آیین دادرسی مدنی آزمونی و کاربردی
جواد ملکی
10090
150000
1
1396
12
 قانون تجارت آزمونی و کاربردی
جواد ملکی
10089
200000
1
1396
13
 مختصر و نافع استعداد شغلی (ویژه متقاضیان آزمون قضات)
محمد عالی خانی
9999
350000
4
1398
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!