فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/09/6

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 قوانین و مقررات مربوط به مسکن در رویه قضایی
ابراهیم مشعوف
10949
310000
1
1397
2
 پرسش ها و پاسخ های حقوقی و کاربردی لذت ها و ذلت های آپارتمان نشینی و باید و نبایدهای آن
محمدرضا فولادی - وحید سرحسابی
10904
150000
1
1397
3
 راهنمای حقوقی و کاربردی دعاوی تخلیه فوری در 7 روز
محمد رضا فولادی
10532
100000
1
1396
4
 تحلیلی بر سیر قانون اجاره
عبدالسعید فضلی
10108
80000
1
1396
5
 اجاره بدون مدت در حقوق ایران
سارا هرکلانی
9997
100000
1
1396
6
 مقررات و فرهنگ آپارتمان نشینی
ابراهیم مشعوف
9426
110000
1
1395
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!