فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/09/5

صفحه 1 از 2
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 حقوق کیفری و اخلاق زیستی
دکتر محمد جعفر ساعد
11599
210000
1
1398
2
 مبانی حقوق جزای بین الملل ایران (افزوده و بازنگری شده بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392)
دکتر مهدی مؤمنی
11579
180000
1
1398
3
 نسبیت احکام دیوان بین المللی دادگستری
دکتر سوده شاملو
11574
240000
1
1398
4
 آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد دوم)
دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی و همکاران
11521
500000
1
1398
5
 آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد اول)
دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی و همکاران
11520
250000
1
1398
6
 آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد پنجم)
دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی و همکاران
11524
300000
1
1398
7
 آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد سوم)
دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی و همکاران
11522
250000
1
1398
8
 آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (جلد چهارم)
دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی و همکاران
11523
170000
1
1398
9
 شأن نزول عدم توسل به زور و نزول شأن آن
دکتر شهرام آرین
11517
150000
1
1398
10
 تروریسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین المللی
دکتر سید حسین ‌هاشمی
11357
163000
1
1397
11
 بررسی نهاد استرداد مجرمین در حقوق بین الملل و حقوق کیفری ایران
صنم حسن برقی
11242
300000
1
1397
12
 راهبردهای مقابله با تروریسم
معاونت پژوهش و تولیدعلم
11202
150000
1
1397
13
 حقوق بین الملل و جاسوسی
جان کیش / معاونت پژوهش و تولید علم
11197
130000
1
1397
14
 مجموعه قوانین داوری ایران و قانون داوری تطبیقی (فرانسه، چین و سوئیس)
علی کمیلی پور
11050
400000
1
1397
15
 ارزیابی کیفیت نظام های قضایی کشورهای اروپایی
کمیسیون اروپا / دکتر آزاده عبداله زاده
10970
300000
1
1397
16
 حقوق بین الملل کیفری اسلامی
دکتر سجاد اختری
10935
170000
1
1397
17
 عنصر روانی در حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری ایران
دکتر مهدی مومنی
10818
150000
1
1396
18
 مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی
ویلیام ا.شبث / دکتر سید باقر میر عباسی - دکتر حمید الهوئی نظری
10801
250000
1
1396
19
 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (اکتبر 2003)
گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
10576
75000
1
1396
20
 کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (نیویورک -1958)
رضا زنده گل
10575
50000
6
1396
21
 بررسی تطبیقی حقوق متهم تحت نظر در نظام کیفری ایران و فرانسه
دکتر اکبر وروائی - رسول بهرامی پور
10554
180000
6
1396
22
 استرداد مجرمین در نظام کیفری ایران و حقوق بین الملل
عباس بائی لاشکی
10542
230000
1
1396
23
 پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان
دکتر علی طالع زاری
10543
150000
1
1396
24
 درآمدی بر حقوق کیفری بین المللی
رابرت کرایر - هاکان فریمن - داریل روبینسون - الیزابت ویلمشورست / دکتر مجتبی جانی پور - دکتر مهین سبحانی
10488
270000
1
1396
25
 بررسی نقش تصمیمات شورای امنیت بر ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری
سیدمحمد کیان
10391
170000
1
1396
26
 عدالت ناهموار : دادگاه کیفری بین المللی در منظومه قدرت های سیاسی
دکتر حسین آقایی جنت مکان - دکتر فریدون جعفری - مهدی رضا صادقی
10373
250000
1
1396
27
 حقوق بین الملل کیفری
دکتر مهدی مؤمنی
10328
240000
2
1397
28
 جرایم سازمان یافته فراملی جلد دوم
دکتر بهروز جوانمرد
10269
300000
1
1396
29
 جرایم سازمان یافته فراملی جلد اول
دکتر بهروز جوانمرد
10268
250000
1
1396
30
 مقدمه ای بر اصول و مفاهیم کلی حقوق بین المللی کیفری
دکتر علیرضا میلانی
10175
200000
6
1396
صفحه اول  1  2  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!