فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/09/4

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 فاجعه جهل مقدس
سید مصطفی محقق داماد
11740
750000
1
1398
2
 بررسی ماهیت عالم اعتباری حقوق
محمد کرم فروتن
11638
150000
1
1398
3
 حق تعیین سرنوشت و گستره ی مفهومی آن
مهران ربیعی دولت آبادی
11434
280000
1
1397
4
 عذر و عفو: نگاهی تطبیقی
مجمد جعفر محلاتی
11334
580000
1
1397
5
 زبان و حقوق
سنفورد شین / دکتر ابوالفضل رنجبری - دکتر داود کوهی
11014
250000
1
1397
6
 مکاتب معاصر فلسفه حقوق
دنیس پترسن / محمد مهدی ذوالقدری
11021
300000
1
1397
7
 حق و مصلحت (مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حقوق و فلسفه ارزش)جلد اول
محمد راسخ
11031
320000
2
1398
8
 کلیات حقوق برای دانشجویان رشته های غیر حقوق
میثم نوری
10885
120000
1
1397
9
 تحلیلی بر روابط اجتماعی و حقوق (فلسفه حقوق)
ابوالحسن سلطانیه
10453
200000
1
1396
10
 فلسفه حقوق
مهدی شهابی
10289
400000
1
1396
11
 درآمدی بر فلسفه حقوق
دکتر محمد حسین طالبی
10146
75000
1
1396
12
 فلسفه حقوق
آندره مارمور / سعید عبادی - مجید نیکویی
9956
110000
1
1396
13
 فلسفه حقوق
میشل تروپه / دکتر مرتضی کلانتریان
9945
110000
1
1396
14
 فلسفه حقوق بین الملل « پوزیتیویسم »
دکتر آرامش شهبازی
9640
170000
1
1395
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!