فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/09/6

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 گفتارهایی در باب نهاد دادستانی و احیای حقوق عامه
پژوهشگاه قوه قضاییه
11728
350000
1
1398
2
 نظریه عمومی شرط اسقاط خیارات با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
امیر خناری نژاد
11600
270000
1
1398
3
 تحقیقات قضایی «جلد 14» (محاکم)
پژوهشگاه قوه قضاییه
11065
160000
1
1397
4
 بررسی تطبیقی مجازات های بدنی در حقوق ایران، فقه اسلامی و اسناد بین الملل
مژگان کثیری
11006
220000
1
1397
5
 هم سنجانه های حقوق عمومی (حقوق عمومی تطبیقی)
سید حسین رحیمی مقدم
10119
120000
1
1396
6
 حقوق تطبیقی
سید سعید میر محمدی
9052
100000
1
1394
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!