فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/09/5

صفحه 1 از 3
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 نظریه قابلیت اسناد در مبانی مسئولیت مدنی
حجت مبیّن
11793
85000
1
1398
2
 قانون مسئولیت مدنی در نظم حقوقی کنونی
سعید صالح احمدی
11696
650000
1
1398
3
 مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین الملل
ناصر ابراهیم پور باصر - هستی حسن زاده
11604
160000
1
1398
4
 شرایط مسئولیت مدنی پلیس در حقوق ایران و انگلیس
ماهدیس خیاطی گرگری
11589
160000
1
1398
5
 حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر نقد و بررسی آراء و رویه قضایی (جلد دوم)
ایرج بابایی
11544
380000
1
1398
6
 مسئولیت مدنی تطبیقی
دکتر سید حسین صفایی - دکتر حبیب اله رحیمی
11352
820000
1
1397
7
 داوری الکترونیک
مهدی پناهی
11161
120000
1
1397
8
 اصل جبران کامل خسارت در حقوق مسئولیت مدنی
علی یوسفی
11110
230000
1
1397
9
 مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و تعهدات بیمه گران در برابر اشخاص ثالث در حقوق ایران و انگلستان
امیر خواجه زاده
11102
260000
1
1397
10
 مسئولیت مدنی مدیران مدارس
امیر جوادی
11101
170000
1
1397
11
 فرض تقصیر در قوانین ایران
امیر ملایی بالستانی
11032
120000
1
1397
12
 الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی (جلد سوم بیمه مسئولیت)
دکتر ناصر کاتوزیان - دکتر محسن ایزانلو
10981
650000
2
1398
13
 مسولیت مدنی کارگزاران بورس
محمدرضا محمدی
10940
150000
6
1397
14
 مجموعه مقالات مسئولیت مدنی و خسارت
امید محمدی
10955
140000
2
1397
15
 مسئولیت مدنی ضابطان دادگستری در فقه و حقوق
دکتر علی علی پور رجبی
10871
135000
1
1397
16
 قاعده هشدار در مسئولیت مدنی
دکتر پرویز اکبری
10845
200000
1
1397
17
 مسئولیت مدنی فیلم سازان در نظام حقوقی ایران
علی ملحانی
10758
100000
1
1396
18
 حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر نقد و بررسی آراء و رویه قضایی
دکتر ایرج بابایی
10472
250000
2
1397
19
 حقوق شخصیت و حقوق مسؤولیت مدنی در اروپا
دکتر عباس میر شکاری
10441
325000
1
1396
20
 قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی
روح اله سعادتی راد
10392
120000
6
1396
21
 مطالبه خسارت در مواجهه با دستگاههای دولتی
سید محمد کیان
10404
120000
1
1396
22
 بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات قضایی با نگاهی به برخی نظام های حقوقی
محمد صالحی مازندرانی
10339
87000
1
1396
23
 مسئولیت مدنی ناشی از سوانح ریلی
امید محمدی
10136
150000
1
1396
24
 مبانی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی (در حقوق اتحادیه اروپا و ایران)
دکتر مجید میر حسینی
10020
175000
1
1396
25
 رساله علمی در مسئولیت مدنی
دکتر عباس میرشکاری
10016
950000
3
1397
26
 حقوق بیمه و مسئولیت مدنی
دکتر عبدالله خدابخشی
10006
1000000
2
1397
27
 مسئولیت مدنی اشخاص در روند انجام تشریفات گمرکی
مسعود ولی زاده
9985
150000
6
1396
28
 مسئولیت مدنی موسسات عمومی در حقوق ایران و مصر
دکتر سید مهدی میرداداشی
9962
125000
1
1396
29
 مسوولیت مدنی اشخاض در اعتراض های عمومی
ایمان غریب نواز
9852
450000
1
1395
30
 مجموعه مقررات مسئولیت مدنی
دکتر هدایت اله سلطانی نژاد
9702
100000
1
1395
صفحه اول  1  2  3  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!