فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/12/11

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 در دادگاه جهل مقدس
سید مصطفی محقق داماد
11741
750000
1
1398
2
 تاریخ حقوق ایران (مادها و هخامنشیان)
دکتر صفر بیگ زاده
11744
100000
1
1398
3
 نظارت عمومی بر انتخابات (راهنمای عملی)
دکتر آرین قاسمی - الهام لامعی رامندی
11554
200000
1
1398
4
 تحقیقات قضایی « جلد 12» حقوق عمومی
پژوهشگاه قوه قضاییه
11064
170000
1
1397
5
 مشاغل عمومی دستگاه های اجرایی
مریم رونق
10754
100000
1
1396
6
 حقوق احزاب
رسول جریده - شهره رزاقی
10458
160000
2
1397
7
 مروری بر سرفصل های حقوقی در اسلام
مهدی طاهری دلخوش
10366
150000
1
1396
8
 مباحث تفصیلی قضایی « نگرشی نظری و کاربردی بر مصادیق مهم شروط مورد اختلاف در محاکم عمومی حقوقی »
رضا ذاکری
9135
170000
1
1394
9
 تبیان حقوق «قرآن پژوهشی حقوق »
دکتر سید مرتضی قاسم زاده ، دکتر حسن ره پیک
9138
550000
1
1394
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!