فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/09/3

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 جایگاه تبعیض مثبت در مقررات بین الملل اشتغال و حقوق ایران
ساناز بهبودی کلهری
10482
200000
1
1396
2
 نقش حقوق کار در اجتماع
رسول جرایده - محمد باران زهی ننسب
10464
190000
2
1398
3
 حقوق صنعتی (چاپخانه)
مهندس داود لطفی
9984
100000
1
1392
4
 کارفرما (حقوق، وظایف، تکالیف)
علیرضا حسینی
9804
100000
1
1395
5
 حقوق کار
مصطفی نامدار پوربنگر، عبادالله عباسی
9641
170000
1
1395
6
 حقوق کار
علی مدحی
9005
110000
1
1394
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!