فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/09/3

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 حق بارداری و زایمان ایمن در ایران و حقوق بین الملل
دکتر مریم عبیدی نیا
11770
350000
1
1398
2
 حقوق گردشگری بین المللی
دکتر مهراب داراب پور، دکتر غلامعلی سیفی زیناب، دکتر محمد داراب پور
11735
450000
1
1398
3
 صلاحیت دولت در حقوق بین الملل
دکتر سید یاسر ضیایی
11596
280000
1
1398
4
 حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل
دکتر ستار عزیزی
11598
250000
1
1398
5
 انتقال تکنولوژی در نظام بین الملل ITT
دکتر محمد شمسایی
11608
240000
1
1398
6
 بایسته های حقوقی نظام تحریم ایالات متحده؛ تحریم های ایران
دکتر سید حسین سادات میدانی - مهدی خلیلی طرقبه
11609
410000
1
1398
7
 جنگ سایبری از منظر حقوق بین الملل
نازنین برادران
11601
240000
1
1398
8
 تعهد به فقرزدایی در حقوق بین الملل
دکتر مهشید بشیری موسوی
11613
270000
1
1398
9
 تحریم های اقتصادی در پرتو حقوق بین الملل اقتصادی
دکتر اکبر ادیبی
11611
300000
1
1398
10
 قربانیان تروریسم در حقوق بین الملل
مرتضی قهرمانی منامن
11603
600000
1
1398
11
 اصول ناظر بر ترجمه شفاهی کنفرانس های بین المللی
دکتر دانیا سلسکویچ / سید محمد حسین میرزاده
10989
200000
1
1397
12
 اندیشه های حقوقی نوین در حقوق داخلی و بین المللی
دکتر گودرز افتخار جهرمی
10817
400000
1
1396
13
 اسلام و حقوق بین الملل
ابراهیم فیروزیان حاجی - فرشاد براتی - عاطفه سمیع فرد - افشین مقامی
10682
70000
1
1396
14
 دستور گرایی در عرصه فراملی بررسی نمونه اتحادیه اروپا
محسن حسن وند
10019
235000
1
1396
15
 اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین الملل
دکتر سید مصطفی میر محمدی
9958
184000
1
1396
16
 حقوق بین الملل اسلامی
دکتر عبدالمجید سودمندی
9952
150000
1
1396
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!