فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/09/4

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 اجرا و تفسیر قواعد بین المللی در محاکم ملی
پژوهشگاه قوه قضاییه
11721
100000
1
1398
2
 حمایت از حقوق فرهنگی اقلیت های قومی در حقوق بین الملل با نگاهی به وضعیت کردها در ترکیه
دکتر مصطفی فضائلی - موسی کرمی
11597
200000
1
1398
3
 تحریم نفتی ایران از منظر حقوق بین الملل
مهناز رشیدی
11610
150000
1
1398
4
 پی.اس.آی. در آیینه حقوق بین الملل
دکتر آرامش شهبازی
11581
160000
1
1398
5
 اسلام و حقوق بین الملل خصوصی (تابعیت و وضعیت بیگانگان)
مصطفی دانش پژوه
11354
128000
1
1397
6
 اصول انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی
فرهاد پیری
11000
200000
1
1397
7
 شرط صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی
اسماعیل شایگان
10978
140000
1
1397
8
 جهانی شدن قواعد حل تعارض
دکتر مریم خاقانی
10952
150000
1
1397
9
 تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل خصوصی
امید رستمی نژاد
10608
100000
1
1396
10
 تعارض قوانین
جان جی . کولیر / حسین حقیقی
9300
280000
6
1394
11
 مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین الملل خصوصی
علی کمیلی پور / 0
9166
300000
1
1394
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!