فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/09/3

صفحه 1 از 2
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 چهل گفتار حقوقی
دکتر عباس کریمی
11171
800000
2
1398
2
 روش شناسی حقوقی دکتر کاتوزیان عبور از دوگانه انگاری ها
ابراهیم عابدی فیروزجانی
11120
300000
1
1397
3
 قراردادهای نشر
لینت اون / حمید هاشم بیگی
9961
270000
1
1396
4
 درباره علم حقوق (دانش حقوق و شاخه های آن در جهان اسلام)
سعید شریعتی فرانی - فریده سعیدی - حسین جوان آراسته - مصطفی دانش پژوه - محسن قدیر - سید حسین هاشمی - سید محمود میر جلیلی
9949
125000
2
1396
صفحه اول  1  2  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!