فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/09/3

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 بایسته های حقوق ثبت اسناد و املاک
دکتر بهرام بهرامی - دکتر محمدرضا بهرامی - سعیده بهرامی
11695
350000
1
1398
2
 مسائل حقوقی ناشی از تعارض میان قیمت توافقی و قیمت منطقه ای در معاملات ملکی
حسن عزتی پور
11673
200000
1
1398
3
 مروری بر قانون ثبت اسناد و املاک
حمید حجاریان
11636
200000
1
1398
4
 بازخوانی جایگاه ثبت، در بیع اموال غیرمنقول
امید محمدی
11457
150000
1
1398
5
 بازخوانی جایگاه ثبت، در بیع اموال غیرمنقول
امید محمدی
11457
150000
1
1398
6
 حقوق ثبت کاربردی
حمیدرضا آدابی
11415
350000
2
1398
7
 سند و ابطال آن
رسول پور رحیم
11443
420000
1
1398
8
 نقش ثبت در معامله اموال غیرمنقول در رویه ایران و انگلیس
رضا سلیمی
11284
320000
1
1397
9
 تفکیک و افزاز در حقوق شهری شرحی بر ماده 101 قانون شهرداری ها
امید محمدی
11264
400000
1
1397
10
 فرهنگ مختصر ثبتی حقوقی
مهندس اسماعیل عابدینی
11261
600000
1
1397
11
 نحوه ثبت املاک و چگونگی طرح دعاوی ثبتی املاک در محاکم ایران (علمی و کاربردی)
ابراهیم مشعوف - ابراهیم شعبانی - مسلم قزل بیگلو
11244
130000
1
1397
12
 طرح دعاوی مربوط به اسناد در محاکم قضایی
ابراهیم مشعوف- مسلم قزل بیگلو
11217
350000
2
1398
13
 شرح کامل حقوق ثبت، مشتمل بر عملیات مقدماتی ثبت
حسین صباغیان
11061
400000
1
1397
14
 حقوق ثبت (جلد دوم) قوانین، مقررات و نظامات ثبتی
محمد فرجی
10898
400000
1
1397
15
 حقوق ثبت (جلد اول) مفاهیم و نکات مهم
محمد فرجی
10897
250000
1
1397
16
 مجموعه مقالات ثبتی
امید محمدی
10960
150000
1
1397
17
 حقوق ثبت اراضی و املاک روستایی
رحیم پیلوار - صاحبه محبی سالکده
10354
300000
6
1396
18
 نقش و کارکرد سازمان ثبت اسناد و املاک و اختیارات آن
دکتر نسرین طباطبایی حصاری
10282
100000
1
1396
19
 حقوق ثبت به زبان ساده
اسداله قصری
10177
120000
1
1396
20
 تشریفات ثبت رسمی و الکترونیکی ازدواج و طلاق
علی مظفری
10133
250000
1
1396
21
 سند مالکیت در نظام حقوقی ایران
ابوالفضل تیموری آسفیچی
10138
120000
1
1396
22
 ثبت اسناد و املاک در ایران و وضعیت حقوقی بیع املاک ثبت شده
علی احدی
10081
150000
1
1396
23
 مبانی و آثار نظام ثبت املاک
دکتر نسرین طباطبایی حصاری
10005
215000
1
1396
24
 جرایم ثبتی
حمید جلالی ، سعید جلالی
9728
180000
1
1395
25
 اجرای مفاد اسناد رسمی
محمود محبی
9298
80000
6
1394
26
 حقوق ثبت اسناد و املاک
مهندس اسماعیل عابدینی
9247
220000
2
1394
27
 قانون ثبت اسناد و املاک به زبان عامه
سید علی اکبر تقویان
9200
250000
6
1394
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!