فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1400/02/19

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 تعزیرات منصوص
دکتر سید مجتبی قریشی
11739
300000
1
1398
2
 تاثیر متقابل علوم دینی و علوم جنایی در جرم و کیفرانگاری و کیفیت اجرایی آن
دکتر ایرج گلدوزیان
11561
400000
1
1398
3
 نقش مقاصد شریعت در تأثیر متقضیات زمان بر سیاست کیفری اسلام
سید محمد علی احمدی ابهری
11356
156000
1
1397
4
 نظام جرایی ایران در عصر هخامنشیان
دکتر علی طالع زاری - ماریا تاش شمس آبادی
10690
150000
1
1396
5
 نقش عرف در اصدار آرای قضایی
علیرضا مسلمی
10198
120000
1
1396
6
 مشروعیت سیاسی کیفر
محمد یکرنگی
10186
275000
1
1396
7
 بررسی جرایم ومجازات های مرتبط با قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ملیحه بهاروند - علی صالحی
10109
60000
1
1396
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!