فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/09/10

صفحه 1 از 2
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 اخلاق حرفه ای ضابطان قضایی
دکتر سعید نظری توکلی ، دکتر رحیم موسوی
11803
500000
1
1398
2
 جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین با آخرین اصلاحات
دکتر محمد آشوری
11782
680000
1
1398
3
 حقوق کیفری اراضی ملی شده
دکتر ابوالقاسم خدادی
11771
220000
1
1398
4
 علوم جنایی
قاسم مرادی
11761
290000
1
1398
5
 نگاهی معاصر به مجازات قصاص (اصل قائم به شخص بودن حق قصاص)
آرش رستمی کمان
11729
220000
1
1398
6
 آیین دادرسی کیفری
احمد رضا عابدی
11723
595000
1
1398
7
 آیین دادرسی کیفری ویژه اطفال و توجوانان
امید شهبازی، حسن باوی
11716
440000
1
1398
8
 تعزیرات منصوص
دکتر سید مجتبی قریشی
11739
300000
1
1398
9
 شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392/2/1) (مواد 1 تا 159 ـ حقوق جزای عمومی)
دکتر فرید محسنی
11726
450000
1
1398
10
 مواعد و ضمانت اجراها در آیین دادرسی کیفری
مجید عطایی جنتی - سمیه زارع خفری
11690
120000
1
1398
11
 اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و چالش های حقوقی پیش رو حقوق امنیت سایبری
پاوان دوگال / علی غلامعلی پور - معین غلامعلی پور
11694
240000
1
1398
12
 سیاست جنایی ایران در قلمرو جرایم اقتصادی
هوشنگ آبروشن
11668
150000
1
1398
13
 نقش انحرافات جنسی در ارتکاب جرم
دکتر نادر نوروزی/ مریم فتحی
11500
210000
1
1398
14
 پیشگیری رشد مدار از بزهکاری کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
سید محمد رضا علوی
11564
190000
1
1398
15
 دیدگاه علوم انسانی اسلامی به موضوع پیشگیری از بروز اندیشه‌های مجرمانه
عطاالله محمدی فردویی
11505
140000
1
1398
16
 سازوکارهای رسیدگی به جبران خسارت از متهمان بی‌گناه در نظام حقوقی ایران، امریکا، انگستان
امیر احسان نژاد
11376
140000
1
1397
17
 حقوق جزای عمومی : مجرم و مسئولیت کیفری
دکتر حسن پوربافرانی
11241
300000
1
1397
18
 بررسی نهاد استرداد مجرمین در حقوق بین الملل و حقوق کیفری ایران
صنم حسن برقی
11242
300000
1
1397
19
 بررسی جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و تبیین حقوقی پولشویی سایبری در نظام بانکی
محمد جوان پهلوان /مهسا کشاورزی/رضا سهم دینی
11229
250000
1
1397
20
 مسئولیت کیفری اطفال ونوجوانان در قانون مجازات اسلامی 1392
اصغریزدانی پور
11169
250000
1
1397
21
 دانشنامه عدالت کیفری کودکان و نوجوانان
تهمورث بشیریه
11140
800000
1
1397
22
 شرح آیین دادرسی کیفری (احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان)
یوسف درویشی هویدا
11115
220000
1
1397
23
 جرایم کیفری و اختلالات روانی
قباد دیناری
11094
210000
1
1397
24
 مطالعه ی مبانی و نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 با تأکید بر رویه ی قضایی
علی اصغر بهزادی
11100
230000
1
1397
25
 مجموعه قوانین داوری ایران و قانون داوری تطبیقی (فرانسه، چین و سوئیس)
علی کمیلی پور
11050
400000
1
1397
26
 شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی (ادله اثبات دعوا) مواد 160 تا 213
دکتر عباس زراعت
10987
500000
1
1397
27
 شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری
احمد غفوری
10976
580000
5
1398
28
 ارزیابی کیفیت نظام های قضایی کشورهای اروپایی
کمیسیون اروپا / دکتر آزاده عبداله زاده
10970
300000
1
1397
29
 طرح دعوا علیه جرایم رایانه ای در محاکم دادگستری (علمی و کاربردی)
ابراهیم مشعوف - مسلم قزل بیگلو
10948
170000
6
1397
30
 آزادی مشروط در حقوق ایران
سمانه سلمانیان
10941
85000
1
1397
صفحه اول  1  2  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!