اخبار مجد:    
سياستگذاري توسعه پايدار در ايران «بايسته ها، راهبردها»
الزامات حقوقي جهش طرح هاي توسعه اي نفت و گازبا استفاده از روش هاي  نوين تامين مالي
کامل ترين مجموعه دستورات و صورت جلسات قضايي«مناسب براي کارآموزان قضايي، دادياران دادسراو قضات محاکم»
بررسی نقش حقوق مالکیت صنعتی در حمایت از تولید ملی
اظهار نظرهای عمومی کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
ماهنامه حقوقی مجد شماره 32 «خرداد1399»
علامت تجاری «شرایط احراز و مسئولیت مدنی ناشی از نقض علامت تجاری»
مسئولیت مدنی مالک
حقوق کیفری ارز
جایگاه کتابت در میان ادله ی اثبات دعوی و تعارض آن با سایر ادله از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
قلمرو نظارت دولت بر حقوق و تکالیف والدین کودک
بسته ویژه منابع اختصاصی آزمون مشاوران


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 9663752