اخبار مجد:    
حقوقدانان همکار مجد؛
علی نیک پور
علی نیک پور
دکترپریزاد کاوسی خسرقی
دکترپریزاد کاوسی خسرقی
کترعبدالرضاجوان جعفری بجنوردی
کترعبدالرضاجوان جعفری بجنوردی

دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13371756