اخبار مجد:    
مدل سازي در دادرسی هاي کیفري بر مبناي قدرت و آزادي
حقوق مخاطب در تبلیغات تجاری رسانه الزامات حقوقي و قانونی بر فرآيند تجاری‌سازی تلویزیون ج.ا.ا
گفتمان های بین‌المللی حقوق کیفری معاصر
مسؤولیت مدنی و بیمه؛ جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی
گذري بر: جرایم علیه امنیت و نظم اقتصادي و اجتماعی کشور
اقسام و شرایط تحقق تعدد جرم تعزیري در حقوق کیفري ایران و مصر
پیشگیری رشد مدار از بزهکاری کودکان و نوجوانان در فضای مجازی
درآمدی بر حقوق داوری سایبری
روش های کشف علمی جرائم
بزه دیدگی مهاجران
حق سکوت متهم مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی
حقوق وتكاليف دانشجو معلمان


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 7025102