اخبار مجد:    
بررسی نقش شهادت شهود در نظام حقوقی ایران (با نگاهی تطبیقی به نظام‌های حقوقی کامن‌لا و سیویل‌لا)
ضرورت بازنگری عیوب موجب فسخ نکاح
مباحث حقوقی اصول فقه
فرهنگ حقوقی(فارسی-فرانسه)
حق بر سواد رسانه‌ای از تحلیل معنا تا تبیین مبنا
تحلیل مجازات اعدام و راهکارهای تعدیل آن
نظریه های حقوقی و لوایح (دکتر مهدی شهیدی)
توسعه ی حقوق بین الملل دریاها (تحدید حدود، محیط زیست و کشتیرانی)  در پرتو آراء قضایی بین المللی
تنظیم بازار بدون مداخله دولت (شناخت تغییرات نهادی)
تحلیل تطبیقی شروط ضمنی در اجاره کشتی به انضمام چند قرارداد اجاره کشتی
آئین تنظیم قراردادهای بین المللی (آموزش قراردادنویسی به زبان انگلیسی) (به انضمام فرهنگ تخصصی)
مجموعه قوانین و مقررات کاربردی عمومی مربوط به قراردادها


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 6222910