اخبار مجد:    
 قواعد تعیین مرزهای زمینی درآراء قضایی بین المللی
قانون از دیدگاه آرا محاکم و نظریات حقوقدانان «شامل 700 پرسش و پاسخ کاربردی»
شرطیت امانت برای حضانت در نظام حقوقی ایران
حقوق بازرگانی ورشکستگی
درآمدی بر دیپلماسی دفاعی «حقوقی - بین المللی»
حکومت قانون در ترازوی دیوان کیفری بین المللی
ماهنامه حقوقی مجد شماره 35 «شهریور1399»
روش های جایگزین حل و فصل اختلافات در حقوق بین الملل اقتصادی
شرکت های ارائه دهنده خدمات عمومی آب و برق در آئینه نظارت قضایی
برنامه های توسعه کشور در پرتو اصول حقوق عمومی اقتصادی
درآمدی کوتاه بر جرم شناسی جلد 2
درآمدی کوتاه بر جرم شناسی جلد1


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10091615