اخبار مجد:    
قضاوت و میزان آن
جرایم آبی در عرصه سیاست جنایی ایران
آیین دادرسی کیفری مطابق با آخرین قوانین و مقررات، آراء وحدت رویه  و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
عناوین الفقه (از اول جهاد تا آخر جعاله)
عناوین الفقه (از وصیت تا قصاص)
مطالعه تطبیقی خشونت جنسی علیه زنان
محشای قانون آیین دادرسی مدنی (منطبق با سرفصل های آموزشی وزارت علوم)
تحلیل و رویکرد قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در قراردادهای ایران
اخلاق عمومی  درحقوق کیفری (در پرتو قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394)
مبانی فقهی و حقوقی  حق فرزندآوری زوجین
رویکردهای نوین در  جرم‌شناسی انتقادی و سیاست جنایی
حقوق تجارت 1 شناسایی تاجر، معاملات، نام و علائم تجاری


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 6788979