اخبار مجد:    
حقوق عمومی اقتصادی جلد 2 «گفتارهایی پیرامون نهادهای تنظیمی درحقوق فرانسه، ایران و آمریکا»
 قواعد امری قراردادها در حقوق امامیه
بایسته های قانون بکارگیری سلاح «توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»
بند مرگ «زندگی من به عنوان شاهد اعدام در بدنام ترین زندان آمریکا» ( تگزاس )
The Principle of Compensation in International «اصل جبران خسارت در داوری بین المللی»
 تفسیر شرط داوری
مسئولیت حقوقی و کیفری مدیران شرکتهای تجاری
 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با آخرین اصلاحات (1399/09/05) با اعمال نظرات تنقیحی
تعارض قوانین و حقوق مالکیت فکری
ماهنامه حقوقی مجد شماره 37«آبان 1399»
ماهنامه حقوقی مجد شماره 36 «مهر1399»
اعمال صلاحیت در منطقه شناسایی دفاع هوایی


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 10695977