اخبار مجد:    
حقوق قراردادها در اروپا
مجموعه اسناد کاربردی  حمل و نقل بین‌المللی کالا
مبانی نظری و فقهی  حقوق مالکیت ادبی و هنری
اسباب معافیت و سقوط  مسئولیت مدنی پزشکان
پاسخ دولتی به انحراف  در سیاست جنایی ایران
تاریخ تحولات حقوق کیفری
مباحث تحلیلی از حقوق مدنی (دوره کارشناسی ارشد)
حقوق کیفری عمومی 1
مفهوم بيع و تمايز آن از ساير قراردادها در حقوق ايران
بررسی حقوقی و جرم شناختی جرایم ناشی از نفرت


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 2992310